Approachable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Approachable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Approachable Nedir?

Approachable, Türkçe karşılığı “yaklaşılabilir” olan bir İngilizce sıfattır. Bu kelime, insanların veya bir şeyin kolayca yaklaşılabilir, erişilebilir, anlaşılabilir veya hoş geldiniz hissettirebilir olmasını ifade eder.

Örnek Cümleler:

1. She has an approachable demeanor that makes people feel comfortable around her. (O, insanları rahat hissettiren yaklaşılabilir bir tavır sergiliyor.)
2. The new boss seems very approachable and open to feedback. (Yeni patron çok yaklaşılabilir görünüyor ve geri bildirimlere açık.)
3. The hotel staff is always friendly and approachable. (Otel personeli her zaman dostça ve yaklaşılabilir.)
4. The professor’s approachable teaching style makes learning enjoyable. (Profesörün yaklaşılabilir öğretim tarzı öğrenmeyi keyifli hale getiriyor.)
5. The company’s website is designed to be approachable and easy to navigate. (Şirketin web sitesi yaklaşılabilir ve gezinmesi kolay olacak şekilde tasarlanmıştır.)
6. Don’t be afraid to ask questions – the speaker is very approachable. (Soru sormaktan korkmayın – konuşmacı çok yaklaşılabilir.)
7. The restaurant has an approachable menu with options for all tastes. (Restoran, her zevke uygun seçenekleri olan yaklaşılabilir bir menüye sahip.)
8. The approachable price point makes this product accessible to a wide range of consumers. (Yaklaşılabilir fiyat noktası, bu ürüne geniş bir tüketiciler kitlesine erişilebilir kılar.)
9. The team leader’s approachable nature fosters a positive work environment. (Takım liderinin yaklaşılabilir doğası olumlu bir çalışma ortamı sağlar.)
10. The company’s culture is built on an approachable management style that values open communication. (Şirket kültürü, açık iletişimi değer veren yaklaşılabilir bir yönetim tarzına dayanmaktadır.)
11. The museum’s interactive exhibits are designed to be approachable for all ages. (Müzenin etkileşimli sergileri, tüm yaş grupları için yaklaşılabilir şekilde tasarlanmıştır.)
12. The author’s approachable writing style makes the book an easy read. (Yazarın yaklaşılabilir yazım stili kitabı kolay okunur hale getiriyor.)
13. The company’s HR department is known for being approachable and supportive. (Şirketin İK departmanı, yaklaşılabilir ve destekleyici olmalarıyla bilinir.)
14. The teacher’s approachable personality encourages students to ask questions and seek help. (Öğretmenin yaklaşılabilir kişiliği öğrencilerin soru sormasını ve yardım istemesini teşvik eder.)
15. The community center offers a range of approachable classes and workshops. (Toplum merkezi, bir

çok yaklaşılabilir sınıf ve atölyeler sunuyor.)
16. The manager’s approachable leadership style creates a sense of trust among employees. (Yöneticinin yaklaşılabilir liderlik tarzı çalışanlar arasında güven duygusu oluşturuyor.)

  1. The hotel’s approachable staff is always willing to assist guests with their needs. (Otelin yaklaşılabilir personeli, her zaman misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamak için isteklidir.)
  2. The company’s approachable customer service representatives make it easy to resolve issues. (Şirketin yaklaşılabilir müşteri hizmetleri temsilcileri sorunları çözmeyi kolaylaştırır.)
  3. The politician’s approachable personality helps him connect with voters. (Politikacının yaklaşılabilir kişiliği onun seçmenlerle bağlantı kurmasına yardımcı olur.)
  4. The team’s approachable attitude towards feedback allows for constant improvement. (Takımın geri bildirime yaklaşılabilir tutumu sürekli gelişime izin verir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.