Anti İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anti İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anti İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Anti, karşı olma, karşı koyma anlamına gelen bir önek olarak kullanılır. Anti önekli kelimeler, karşıt anlamlı kelimeleri ifade etmek için kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. I am anti-smoking. (Ben sigaraya karşıyım.)
 2. She is anti-social. (O, toplumdan kaçınan biri.)
 3. The doctor prescribed an anti-inflammatory medication. (Doktor, iltihap giderici bir ilaç yazdı.)
 4. The activists were protesting against the anti-environmental policies of the government. (Aktivistler, hükümetin çevreye karşı politikalarına karşı protesto yapıyorlardı.)
 5. The anti-war movement gained momentum during the Vietnam War. (Vietnam Savaşı sırasında anti-savaş hareketi ivme kazandı.)
 6. The athlete was taking anti-doping measures to ensure fair competition. (Sporcu, adil rekabeti sağlamak için anti-doping önlemleri alıyordu.)
 7. The company launched an anti-counterfeiting campaign to protect its brand. (Şirket, markasını korumak için anti-sahte kampanya başlattı.)
 8. The students formed an anti-bullying club to promote kindness and respect. (Öğrenciler, iyilik ve saygıyı teşvik etmek için anti-zorbalık kulübü oluşturdular.)
 9. The anti-aging cream claims to reduce wrinkles and fine lines. (Anti-aging kremi, kırışıklık ve ince çizgileri azalttığını iddia ediyor.)
 10. The artist created an anti-racism mural to spread a message of unity. (Sanatçı, birlik mesajı yaymak için anti-ırkçılık duvar resmi oluşturdu.)
 11. The government implemented anti-terrorism measures to ensure national security. (Hükümet, ulusal güvenliği sağlamak için anti-terör önlemleri uyguladı.)
 12. The environmentalist advocated for anti-pollution policies to protect the planet. (Çevreci, gezegeni korumak için anti-kirlilik politikalarını savundu.)
 13. The company developed an anti-hacking software to prevent cyber attacks. (Şirket, siber saldırıları önlemek için anti-hacking yazılımı geliştirdi.)
 14. The anti-virus program detected and removed the malware from the computer. (Anti-virüs programı, bilgisayardaki kötü amaçlı yazılımı tespit etti ve kaldırdı.)
 15. The human rights organization condemned the anti-LGBTQ laws in the country. (İnsan hakları örgütü, ülkedeki anti-LGBTQ yasalarını kınadı.)
 16. The politician was known for his anti-immigration stance. (Politikacı, göçmen karşıtı tutumuyla tanınıyordu.)
 17. The doctor recommended an anti-histamine for the patient’s allergies. (Doktor, hastan

ın alerjileri için bir anti-histaminik önerdi.)
18. The anti-lock brakes helped the driver avoid an accident. (Anti-blokaj frenleri, sürücünün bir kazayı önlemesine yardımcı oldu.)

 1. The company introduced an anti-glare screen protector for its mobile devices. (Şirket, mobil cihazları için anti-parlama ekran koruyucusu tanıttı.)
 2. The anti-fungal cream cleared up the athlete’s foot infection. (Anti-fungal krem, sporcu ayak enfeksiyonunu temizledi.)

Türkçe anlamlarıyla birlikte verdiğimiz örnek cümlelerde anti öneki, çeşitli alanlarda kullanılmıştır. Örnek olarak sigaraya karşı olma, toplumdan kaçınma, iltihap giderme, çevre politikalarına karşı çıkma, zorbalıkla mücadele etme, kırışıklıkları azaltma, ırkçılığa karşı durma, terörizme karşı önlem alma gibi konularda kullanılmıştır. Ayrıca, anti-histaminik, anti-fungal, anti-lock gibi teknik terimlerde de kullanılmaktadır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.