Give Credit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Give Credit İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Credit kelimesinin Türkçe anlamı:

Alacak, kredi, takdir, övgü, saygınlık, tanınma

Örnek cümleler:

 1. I would like to give credit to my team for their hard work.
  (Takımımın sıkı çalışmaları için takdir etmek istiyorum.)

 2. You need to have a good credit score to get a loan from the bank.
  (Bankadan kredi alabilmek için iyi bir kredi notuna sahip olmanız gerekiyor.)

 3. Let’s give credit to the chef for this delicious meal.
  (Bu lezzetli yemek için şefimize övgü verelim.)

 4. She was credited with saving the company from bankruptcy.
  (Şirketi iflastan kurtardığı için ona saygınlık kazandırıldı.)

 5. I received credit for completing the project ahead of schedule.
  (Projenin planlanandan önce tamamlanması nedeniyle takdir aldım.)

 6. We should give credit to our parents for all they have done for us.
  (Tüm yaptıkları için ebeveynlerimize saygınlık kazandırmalıyız.)

 7. He deserves credit for his contributions to the community.
  (Topluma katkılarından dolayı takdiri hak ediyor.)

 8. The author was given credit for the original idea of the story.
  (Öykünün orijinal fikri için yazarın takdir edilmesi gerekiyordu.)

 9. The company’s success can be credited to its innovative products.
  (Şirketin başarısı yenilikçi ürünlere borçlu.)

 10. Let’s give credit to the volunteers who helped organize the event.
  (Olayı organize etmek için yardım eden gönüllülere övgü verelim.)

 11. The coach deserves credit for the team’s victory.
  (Takımın zaferi için antrenöre takdiri hak ediyor.)

 12. We should give credit to the scientists who discovered the vaccine.
  (Aşıyı keşfeden bilim adamlarına saygınlık kazandırmalıyız.)

 13. She was credited with coming up with the idea for the project.
  (Projenin fikrini ortaya atmak için ona kredi verildi.)

 14. The company gave him credit for the sales he generated.
  (Ürettiği satışlar için şirket ona takdir verdi.)

 15. Let’s give credit to the designer for the beautiful dress.
  (Güzel elbise için tasarımcıya takdir verelim.)

 16. The teacher gave credit to the students who worked hard on the project.
  (Proje için sıkı çalışan öğrencilere takdir verdi.)

 17. He should be given credit for his honesty and integrity.
  (Onun dürüstlüğü ve doğruluğu için takdir edilmeli.)

 18. Let’s give credit to the singer for his amazing performance.
  (Harika performansı için şarkıcıya takdir verelim.)

 1. The company’s success can also be credited to its dedicated employees.
  (Şirketin başarısı, özverili çalışanlarına da borçlu.)

 2. We need to give credit to the author for the thought-provoking book.
  (Düşündürücü kitap için yazarına takdir vermemiz gerekiyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.