Ally With İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ally With İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Ally kelimesinin Türkçe anlamı:

Müttefik, ortak, destekçi.

 1. She is my ally in this project. (O, bu projede benim müttefikim.)
 2. The two countries formed an alliance to fight against terrorism. (İki ülke, terörizmle mücadele etmek için bir ittifak oluşturdular.)
 3. My best friend is always my ally. (En yakın arkadaşım her zaman benim destekçimdir.)
 4. The company has found a strong ally in the government. (Şirket, hükümette güçlü bir ortak buldu.)
 5. The politician tried to ally himself with the opposition party. (Politikacı, kendisini muhalefet partisiyle birleştirmeye çalıştı.)
 6. The team allied with their rivals to defeat the strongest team in the league. (Takım, en güçlü takımı yenmek için rakipleriyle birleşti.)
 7. The environmental organization is an ally in the fight against climate change. (Çevre örgütü, iklim değişikliğiyle mücadelede bir destekçidir.)
 8. We need to ally ourselves with other countries to address global issues. (Küresel sorunları ele almak için diğer ülkelerle ittifak kurmamız gerekiyor.)
 9. The new employee quickly became an ally to his colleagues. (Yeni çalışan, meslektaşlarına hızlı bir şekilde destek oldu.)
 10. The captain sought to ally with neighboring villages for protection against pirates. (Kaptan, korsanlara karşı korunmak için komşu köylerle birleşmeyi aradı.)
 11. She was able to ally her love for art with her career in advertising. (Sanata olan sevgisini reklamcılık kariyeriyle birleştirmeyi başardı.)
 12. The small business owners allied to lobby for tax breaks. (Küçük işletme sahipleri, vergi indirimleri için lobi yapmak için bir araya geldi.)
 13. The two companies allied to share resources and expertise. (İki şirket, kaynakları ve uzmanlıkları paylaşmak için birleşti.)
 14. The athlete formed an alliance with his coach to reach his full potential. (Sporcu, tam potansiyeline ulaşmak için koçuyla bir ittifak kurdu.)
 15. The politician allied with the community to push for social justice reform. (Politikacı, toplumla birleşerek sosyal adalet reformu için baskı yapmaya çalıştı.)
 16. The soldiers allied with local residents to provide aid after a natural disaster. (Askerler, doğal afet sonrasında yardım sağlamak için yerel sakinlerle birleşti.)
 17. The teacher allied with parents to improve school facilities. (Öğretmen, okul tesislerini geliştirmek için velilerle birleşti.)
 18. The team captain allied with the coach to implement new strategies. (Takım kaptanı, yeni stratejiler uygulamak için antrenörle birleşti.)
 19. The nonprofit organization allied with a business to fund a community center.
 1. The government allied with healthcare professionals to combat the spread of a pandemic. (Hükümet, bir pandeminin yayılmasını önlemek için sağlık profesyonelleriyle birleşti.)

Türkçe Karşılıklar:

 1. müttefikim
 2. terörizmle mücadele etmek için bir ittifak oluşturdular
 3. destekçimdir
 4. güçlü bir ortak buldu
 5. muhalefet partisiyle birleştirmeye çalıştı
 6. rakipleriyle birleşti
 7. iklim değişikliğiyle mücadelede bir destekçidir
 8. küresel sorunları ele almak için diğer ülkelerle ittifak kurmamız gerekiyor
 9. meslektaşlarına hızlı bir şekilde destek oldu
 10. korsanlara karşı korunmak için komşu köylerle birleşmeyi aradı
 11. sanata olan sevgisini reklamcılık kariyeriyle birleştirmeyi başardı
 12. vergi indirimleri için lobi yapmak için bir araya geldi
 13. kaynakları ve uzmanlıkları paylaşmak için birleşti
 14. tam potansiyeline ulaşmak için koçuyla bir ittifak kurdu
 15. sosyal adalet reformu için baskı yapmaya çalıştı
 16. doğal afet sonrasında yardım sağlamak için yerel sakinlerle birleşti
 17. okul tesislerini geliştirmek için velilerle birleşti
 18. yeni stratejiler uygulamak için antrenörle birleşti
 19. topluluk merkezini finanse etmek için bir işletmeyle birleşti
 20. bir pandeminin yayılmasını önlemek için sağlık profesyonelleriyle birleşti

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.