Allah’ın (C.C.) İsim ve Sıfatlarının Anlamlarını Yazalım.

Aşağıda Allah’ın (c.c.) isim ve sıfatlarının anlamlarını yazalım kısaca olarak ele alacağız.

Allah’ın sıfatları vardır. Bunlar zati ve subuti sıfatlardır. Allah’ın isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir. Esma-ü hüsna olarak bilinmektedir.

Allah’ın sıfatları ve anlamları şu şekildedir:

Zatî Sıfatlar:

1. Vücut (Varlık),
2. Kıdem (Ezeliyet, evveli olmama),
3. Beka (Ebediyet, ahiri olmama),
4. Vahdaniyet (Bir olma, şeriki bulunmama),
5. Kıyam binefsihî (Varlığının devamının zatından olması, başkasın yardımıyla olmaması),
6. Muhalefetün-lil-havâdis (Zatının mahlukatın zatlarına ve sıfatlarında mahluk sıfatlarına benzememesi).

Sübutî Sıfatlar:

1. Hayat (Diri olması)
2. İlim (Bilmesi)
3. İrade (Takdir etmesi)
4. Kudret /Güçlü olması)
5. Sem (işitme)
6. Basar (görme)
7. Kelâm (Konuşması)
8. Tekvin (Yaratma, var etme.)

Allah’ın isimleri ve anlamları şu şekildedir:

*Hayy: Hayat veren.

*Mumit: Öldüren.

*Selam: Barış sağlayan.

*Adil: Adaletle hükmeden.

*Hakim: Hükmeden.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.