Abattoir İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abattoir İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abattoir

Abattoir, Türkçe karşılığıyla “mezbaha” demektir. Abattoir genellikle hayvanların kesilip parçalandığı, et ve diğer hayvansal ürünlerin işlendiği bir tesis olarak tanımlanır.

Örnek Cümleler:

 1. The abattoir in the city is one of the largest in the region. (Şehirdeki mezbaha bölgedeki en büyüklerinden biridir.)
 2. Many people are against the operation of abattoirs due to ethical concerns. (Birçok insan, etik endişeler nedeniyle mezbahaların faaliyetine karşıdır.)
 3. The abattoir worker skillfully disassembled the animal carcass. (Mezbaha çalışanı hayvan leşini ustaca parçaladı.)
 4. The meat from the abattoir is sold to various food processing companies. (Mezbahadan gelen et çeşitli gıda işleme şirketlerine satılır.)
 5. The abattoir has strict hygiene standards that must be followed at all times. (Mezbahanın her zaman takip edilmesi gereken sıkı hijyen standartları vardır.)
 6. Animal welfare organizations have called for the closure of many abattoirs. (Hayvan refahı örgütleri birçok mezbahanın kapatılmasını istemiştir.)
 7. The abattoir owner was fined for violating food safety regulations. (Mezbaha sahibi, gıda güvenliği düzenlemelerini ihlal ettiği için cezalandırıldı.)
 8. The abattoir is responsible for the disposal of animal waste in an environmentally friendly manner. (Mezbaha, hayvan atıklarının çevre dostu bir şekilde bertaraf edilmesinden sorumludur.)
 9. The abattoir employs many workers from the local community. (Mezbaha yerel topluluktan birçok işçi çalıştırmaktadır.)
 10. The abattoir has been in operation for over 50 years. (Mezbaha 50 yılı aşkın bir süredir faaliyette.)
 11. The abattoir is located on the outskirts of the town. (Mezbaha kasabanın dışında yer almaktadır.)
 12. The abattoir uses state-of-the-art technology for meat processing. (Mezbaha, et işleme için son teknolojiyi kullanmaktadır.)
 13. The abattoir provides meat for many local restaurants and butchers. (Mezbaha, birçok yerel restoran ve kasaba için et sağlamaktadır.)
 14. The abattoir worker wore protective clothing and equipment while working. (Mezbaha çalışanı çalışırken koruyucu kıyafet ve ekipman giydi.)
 15. The abattoir was inspected by government officials for compliance with regulations. (Mezbaha, düzenlemelere uygunluğu için hükümet yetkilileri tarafından denetlendi.)
 16. The abattoir has been criticized for its treatment of animals before slaughter. (Mezbaha, kesim öncesi hayvan muamelesi nedeniyle eleştirilmiştir.)
 17. The abattoir’s operations were temporarily

suspended after a major health and safety violation was discovered. (Büyük bir sağlık ve güvenlik ihlali keşfedildikten sonra mezbahanın faaliyetleri geçici olarak durduruldu.)
18. The abattoir owner invested in new technology to improve the efficiency of meat processing. (Mezbaha sahibi, et işleme verimliliğini artırmak için yeni teknolojiye yatırım yaptı.)

 1. The abattoir worker received training in humane animal handling. (Mezbaha çalışanı, insan hayvanlı hayvan işleme konusunda eğitim aldı.)
 2. The abattoir’s impact on the environment is being studied by a team of researchers. (Mezbahanın çevreye etkisi bir araştırma ekibi tarafından inceleniyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.