Abatement İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abatement İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abatement Nedir?

Abatement, bir şeyin azaltılması veya ortadan kaldırılması anlamına gelir. Özellikle çevre kirliliği, gürültü kirliliği ve benzeri konularda kullanılan bir terimdir.

Abatement İle İlgili Örnek Cümleler:

 1. The company implemented several measures for noise abatement near residential areas. (Şirket, konut bölgelerine yakın gürültü azaltma için birkaç önlem aldı.)
 2. The city council is discussing ways to increase air quality abatement in the city. (Şehir konseyi, şehirde hava kalitesi azaltma yollarını tartışıyor.)
 3. The government announced an abatement plan to reduce greenhouse gas emissions. (Hükümet, sera gazı emisyonlarını azaltmak için bir azaltma planı açıkladı.)
 4. The construction site must have dust abatement measures to prevent the spread of dust. (İnşaat alanı, tozun yayılmasını önlemek için toz azaltma önlemlerine sahip olmalıdır.)
 5. The noise abatement policy in the airport has reduced the number of complaints from nearby residents. (Havaalanındaki gürültü azaltma politikası, yakındaki sakinlerden gelen şikayet sayısını azaltmıştır.)
 6. The company faced fines for not implementing proper abatement measures for water pollution. (Şirket, su kirliliği için uygun azaltma önlemlerini uygulamadığı için cezalarla karşı karşıya kaldı.)
 7. The city government provided incentives for businesses that implement noise abatement measures. (Şehir hükümeti, gürültü azaltma önlemlerini uygulayan işletmelere teşvikler sağladı.)
 8. The abatement of carbon dioxide emissions is crucial for mitigating the effects of climate change. (Karbon dioksit emisyonlarının azaltılması, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için önemlidir.)
 9. The abatement of the wildfire was challenging due to strong winds and dry weather. (Orman yangınının azaltılması, şiddetli rüzgarlar ve kuru hava nedeniyle zordu.)
 10. The company invested in noise abatement technology to reduce the impact on the environment. (Şirket, çevre üzerindeki etkiyi azaltmak için gürültü azaltma teknolojisine yatırım yaptı.)
 11. The abatement of toxic waste is necessary to protect the health of the community. (Zehirli atıkların azaltılması, topluluğun sağlığını korumak için gereklidir.)
 12. The city council approved a noise abatement project for the construction of a new hospital. (Şehir konseyi, yeni bir hastane inşaatı için gürültü azaltma projesini onayladı.)
 13. The abatement of pollutants in the river is critical for preserving aquatic life. (Nehirdeki kirleticilerin azaltılması, su yaşamını korumak için hayati önem
 1. The abatement of lead paint in old buildings is necessary to prevent lead poisoning. (Eski binalardaki kurşunlu boyaların azaltılması, kurşun zehirlenmesini önlemek için gereklidir.)
 2. The abatement of noise from the construction site was scheduled to take place during the weekends. (İnşaat alanından gelen gürültünün azaltılması, hafta sonları gerçekleştirilmesi planlandı.)
 3. The abatement of air pollution is an urgent matter that requires immediate action. (Hava kirliliğinin azaltılması, acil bir konudur ve hemen harekete geçilmesi gereklidir.)
 4. The government provided funding for research on new abatement technologies for industrial waste. (Hükümet, endüstriyel atıklar için yeni azaltma teknolojileri üzerine araştırmalar için finansman sağladı.)
 5. The abatement of noise from airplanes is a major concern for communities living near airports. (Uçaklardan gelen gürültünün azaltılması, havaalanlarına yakın yaşayan topluluklar için büyük bir endişe kaynağıdır.)
 6. The abatement of odors from factories is important to improve the quality of life in nearby residential areas. (Fabrikalardan gelen kokuların azaltılması, yakındaki konut bölgelerinde yaşam kalitesini iyileştirmek için önemlidir.)
 7. The abatement of traffic noise is a challenge in urban areas, especially during rush hour. (Trafik gürültüsünün azaltılması, özellikle yoğun saatlerde kentsel alanlarda bir zorluktur.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.