Abandonment İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abandonment İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Abandonment Nedir?

Abandonment, Türkçe karşılığı terk etme olan, bir kişi ya da varlığın sorumluluklarını yerine getirmeden bırakmasıdır. Bu terim genellikle, bir kişinin başka bir kişiyi ya da hayvanı sorumsuzca bırakması anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

1. She suffered from abandonment issues after her father left the family. (Babasının ailesini terk etmesinden sonra terk edilme konusunda sorunları vardı.)
2. The dog was found wandering the streets after his owner’s abandonment. (Sahibinin terk etmesinin ardından köpek sokaklarda dolaşırken bulundu.)
3. The abandonment of the project led to its failure. (Projenin terk edilmesi, başarısızlığına neden oldu.)
4. The child was filled with a sense of abandonment when her mother didn’t come to pick her up from school. (Annesinin onu okuldan almaması, çocuğu terk edilmişlik hissiyle doldurdu.)
5. Abandonment of a ship in distress is considered a serious crime. (Sıkıntıda olan bir gemiyi terk etmek ciddi bir suç olarak kabul edilir.)
6. The abandonment of the old church was a great loss to the community. (Eski kilisenin terk edilmesi, toplum için büyük bir kayıp oldu.)
7. The feeling of abandonment is common among children of divorce. (Boşanmanın çocukları arasında terk edilmişlik hissi yaygındır.)
8. The abandonment of his dream left him feeling lost and without direction. (Hayalini terk etmek onu kaybolmuş ve yönünü kaybetmiş hissettirdi.)
9. The company’s abandonment of its values led to a decline in customer trust. (Şirketin değerlerini terk etmesi, müşteri güveninde bir düşüşe neden oldu.)
10. The artist’s abandonment of his usual style surprised his fans. (Sanatçının alışılmış tarzını terk etmesi hayranlarını şaşırttı.)
11. The abandonment of the baby on the doorstep was a tragic event. (Bebek kapı önünde terk edilmesi trajik bir olaydı.)
12. The abandonment of the park led to it becoming overgrown and neglected. (Parkın terk edilmesi, büyümesine ve ihmal edilmesine neden oldu.)
13. The abandonment of the project by its main sponsor caused its collapse. (Projenin ana sponsorunun terk etmesi, çöküşüne neden oldu.)
14. The feeling of abandonment can lead to depression and anxiety. (Terk edilmişlik hissi, depresyon ve anksiyeteye yol açabilir.)
15. The abandonment of her artistic career was a difficult decision, but she knew it was for the best. (Sanatsal kariyerini terk etmek zor bir karardı, ama bunun en iyisi olduğunu biliyordu.)
16. The abandonment of his family was a terrible thing to do, and he will regret it for the rest of his life. (Ailesini terk etmek korkunç bir şeydi ve geri kalan hayatı boyunca bunun pişmanlığını duyacaktı.)

  1. The abandonment of the town by its inhabitants was caused by the natural disaster. (Kasabanın sakinleri tarafından terk edilmesi doğal afet tarafından tetiklendi.)
  2. The fear of abandonment can cause a person to become overly clingy in relationships. (Terk edilme korkusu, bir kişinin ilişkilerde aşırı yapışkan olmasına neden olabilir.)
  3. The abandonment of the old tradition made many people feel like they were losing their identity. (Eski geleneklerin terk edilmesi, birçok insanın kimliğini kaybediyormuş gibi hissetmesine neden oldu.)
  4. The abandonment of the mission by one of the team members put everyone’s safety in danger. (Bir takım üyesinin görevi terk etmesi, herkesin güvenliğini tehlikeye soktu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.