8. Sınıf İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Karar Vermek Zor Cevapları Top Yayınları 40

8. Sınıf İnkılap Tarihi Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları Sayfa 40 3. Ünite Ya İstiklal Ya Ölüm Karar Vermek Zor Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bu etkinlik bölümünde örnek parçaları inceleyerek ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kişilik özellikleri konusunda çıkarımlarda bulunarak bu kişilik özelliklerini örnekler ile kavrayacaksınız.

Karar Vermek Zor

8. Sınıf Top Yayıncılık İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Sayfa 40 Cevabı

Aşağıda Kütahya-Eskişehir ve Sakarya Savaşlarında yaşanan güçlükler ve bu savaşların kazanılmasında Mustafa Kemal Atatürk’ün rolü ile ilgili örnekler verilmiştir. Verilenlerden yola çıkarak Mustafa Kemal’in kişilik özellikleri ile ilgili düşüncelerinizi örneklerin altında yer alan bölüme yazınız.

KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞI

Sorun: Güçlerini artırarak saldırıya geçen Yunan kuvvetleri karşısında direnemeyen Türk ordusu, savaşarak yok olma tehlikesi karşısındaydı.
Çözüm: Kütahya, Afyon ve Eskişehir’in Yunanların eline geçmesi pahasına Mustafa Kemal’in emriyle ordu Sakarya Irmağı’nın doğusuna çekildi.

KÜTAHYA – ESKİŞEHİR SAVAŞI

Sorun: Yenilgi, Mustafa Kemal’e yönelik eleştirilerin de yoğunlaşmasına neden oldu. Yenilgiden Mustafa Kemal sorumlu tutuldu.
Çözüm: Bunun üzerine Mustafa Kemal, Meclisin yetkilerini üç aylığına kendi üzerine almayı teklif etti. Teklifi TBMM’de oylandı ve Mustafa Kemal Başkomutan oldu.

SAKARYA SAVAŞI

Sorun: Kısa zamanda savaşa hazırlanması gereken ordunun pek çok eksiği vardı ve Meclisin imkânları son derece yetersizdi.
Çözüm: Tekâlif-i Milliye Emirleri’ni yayımlayarak kısa zamanda ordunun pek çok ihtiyacının karşılanmasını sağladı.

SAKARYA SAVAŞI

Sorun: Yunanlar, TBMM’nin yakınlarına, Polatlı’ya kadar ilerledi; Ankara’dan top sesleri duyuluyordu.
Çözüm: Türk ordularının Başkomutanı Mustafa Kemal, savaşın en kritik noktasında şu tarihi emrini vererek Yunanlar lehine görünen savaşı tersine çevirdi: “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı milletin kanıyla sulanmadıkça bırakılamaz.”

  • Cevap: İlk örnekte Mustafa Kemal Atatürk, Türk ordusunu yönetmiştir ve liderlik özelliği ortaya çıkmıştır. İkinci örnekte; Mustafa Kemal, yönetici olma özelliği ortaya çıkmaktadır. Üçüncü örnekte; Mustafa Kemal, liderlik ve idealist olma özelliği orta çıkmıştır. Dördüncü örnekte ise; Mustafa Kemal’in söylediği söz sabır ve disiplin anlayışını ortaya koymuştur.

12 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.