6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 63, 64

Türkiye iklim özellikleri ve çeşitliliği sayesinde geniş bir bitki örtüsüne sahiptir. Ormanlar, makiler, çayırlar, bozkırlar Türkiye’nin ana bitki örtüsünü oluşturmaktadır. Bir kıta büyüklüğünde iklim özelliklerine sahip Anadolu’da nadir bulunan hayvan ve bitki türlerine de rastlanmaktadır. Bu nedenle ülkemiz çok özel bir yerde bulunmaktadır. Bozkırda hayat bu nedenle daima verimli ve güzel geçmektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Bozkırda Yaşam Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 63, 64 Bozkırda Yaşam Etkinlik Soruları ve Cevapları

Bozkırda Yaşam

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Bozkır nedir? Görüldüğü yerlerin coğrafi özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

  • CevapBozkır, bir bitki örtüsüdür. Kısa boylu bitki örtüsü olarak Karasal İklim’in  görüldüğü yerlerde rastlanmaktadır.

Mağcan’ın anlatımına ve Fotoğraf 3.7’ye göre Orta Asya’nın coğrafi özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Belirtiniz.

  • CevapOrta Asya’nın coğrafik özellikleri vadiler, ovalar, platolar ve sıra dağlardan oluşmaktadır. Ormanlar, makiler ve çoğunlukla bozkır alanları bulunmaktadır. Karasal İklim de hakim olarak etkisini göstermektedir.

Ülkemizde de Mağcan’ın anlattığı faaliyetlere benzer faaliyetlerde bulunuluyor mu? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • CevapMağcan’ın anlattıklarına göre ülkemizde hala hayvancılık ve tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Karasal İklim de görülen ülkemizde tarım faaliyetleri de benzerlik göstermektedir.

Temsilî resim 3.4’ten yararlanarak Türklerin yaşadıkları bu bölgenin iklim özellikleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

  • CevapKarasal İklim’den bahsedilebilir. Sıcaklık farkları yüksektir. Kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları sıcak ve kuraktır. Bitki örtüsü bozkırdır.

Temsilî resme göre Orta Asya’daki ilk Türk devletlerinde hangi ekonomik faaliyetler yapılmaktadır? Söyleyiniz.

  • CevapHayvancılık, tarım ve ipek kumaş ticareti yapılmaktadır. Özellikle göçebe kavimler hayvancılıkla uğraşmıştır. Bu nedenle iplik, yün, kumaş ve kilim ticareti yapılmıştır. Tarım ürünleri alınıp satılmıştır.

Temsilî resim 3.4’te yer alan insanların giysileri ve çadırları sizce hangi malzemelerden yapılmıştır? Bu malzemeleri tercih etme sebepleri neler olabilir? Açıklayınız.

  • CevapResme göre insanların giysileri ve çadırları hayvan derilerinden ve yünlerinden yapılmıştır. Ayrıca askeri olarak demir, çelik de kullanılmıştır.

Öndeki çadırın tekerlek üzerinde kurulması ve hayvanlar tarafından çekilmesi bölgenin yeryüzü şekilleri ve insanların yaşam tarzları hakkında hangi bilgileri vermektedir? Söyleyiniz.

  • CevapBölgede düz ovaların olduğunu, yolların düzenli bir şekilde bulunduğunu ve göçebe bir hayatın olduğunu göstermektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 64 Cevabı

Harita 3.4’ü inceleyiniz. Haritada kullanılan renklendirme yöntemine ve açıklamalara göre bu bölgelerin yüzey şekilleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

  • CevapYeşil yerler yükseltinin az ve ovaların, platoların bulunduğu yerlerdir. kahverengi yerlerse yükseltinin fazla olduğu dağlık alanları göstermektedir.

İlk Türk devletlerinin metinde bahsedilen özelliklere sahip olmalarında yaşadıkları bölgenin hangi coğrafi özellikleri etkili olmuştur? Söyleyiniz.

  • Cevapİlk Türk devletlerinin ahşap işlemeciliğinde ileri gitmesi ormanlık alanlarında konaklama yapmalarından ileri gelir. Ayrıca hayvancılık yapmalarından dolayı da dericilik ve yüncülük alanında önemli gelişmeler kaydederek başka milletlere aktarmışlardır. Orta Asya’nın zor doğa koşulları Türklerin dayanıklılıklarını artırmıştır. Okçuluk, güreş, at biniciliği gibi Türk sporları bu doğa koşullarının sonucunda ortaya çıkmıştır.

Sizce yaşadıkları yerlerin coğrafi özellikleri ile Türklerin ata önem vermeleri arasında nasıl bir ilişki olabilir? Belirtiniz.

  • CevapYaşadıkları bölgeler, dağlık, ovalık, platolardan ve vadilerden oluşan engebeli araziler olduğu için at biniciliğinde ilerleme göstermişlerdir.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.