6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62

Tarih boyunca birçok tarihi eser tarihe kaynaklık edecek şekilde günümüze ulaşmıştır. Özellikle yazının bulunmasıyla kaynakların eser olarak bize kadar ulaşması daha da kolaylaşmıştır. Yazısız kaynaklar da ağızdan ağza ulaşmıştır. Destanlar yazısız kaynaklar olarak yüzlerce yıl örf ve adet gereği korunmuştur. Yazıtlar ise daha kalıcı olmuştur. Destanlar ve yazıtlar bir millet olarak Türklerden sıklıkla bahseder. Türk tarihinde birçok destan ve yazıt bulunmakta örf, adet, gelenek ve göreneklerle birlikte dini hükümler de şekillenmektedir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Destan ve Yazıtlarda Türkler Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 3. Ünite İpek Yolunda Türkler Sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 Destan ve Yazıtlarda Türkler Etkinlik Soruları ve Cevapları

Destan ve Yazıtlarda Türkler

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Tarihte hangi Türk destanları vardır? Araştırınız.

 • CevapOğuz Kağan Destanı, Uygur Destanı, Göktürk Destanı, Ergenekon Destanı gibi destanlar bulunmaktadır.

Destandaki açıklamalardan yararlanarak Hunlar hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Söyleyiniz.

 • CevapGök Tanrı inancının olduğu, devletin kağanlıkla yönetildiği, hanedan sisteminin olduğu, avlanarak ve göçebe yaşadıkları, doğadan etkilenerek insanlara isimler verdikleri, gelenek ve göreneklere, örf ve adetlere bağlı kaldıkları anlaşılmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 57 Cevabı

Destan, yazıt, döneme ait seyahatname vb. belgelerden Kök Türklerin hangi Türk devletleriyle mücadele ettiklerini araştırınız. Edindiğiniz bilgilerden yararlanarak “Kök Türklerin Siyasi Hayatı ve Türkler* başlıklı bir paragraf yazınız.

 • CevapKök Türk Devleti, Çin ile mücadele etmiştir. Asya kıtasında Türk ve Çinli mücadeleleri destanlarda ve yazıtlarda sıkça geçkmektedir.

Kök Türk Devleti ile Çin İmparatorluğu arasındaki siyasi çekişmeler, kız alıp verme gibi akrabalık ilişkileriyle yumuşatılmaya çalışılsa da zamanla bu akrabalık ilişkilerinin ajanlık faaliyetlerine dönmesi sonucunda devletlerin parçalanıp yıkılması söz konusu olmuştur.

Temsilî resim 3.3’ü inceleyiniz. Kök Türklerin yaşamlarına ilişkin hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz? Belirtiniz.

 • CevapVadilerde yaşadıkları, göç ebe bir hayat sürdükleri sürekli savaş halinde oldukları ve techizatlı bir şekilde bulundukları anlaşılmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 58 Cevabı

Destanın aşağıda verilen bölümünü okuyunuz. Kök Türklerin Ergenekon’u yurt olarak benimsemelerinin nedenlerini söyleyiniz.

 • CevapNüfusları arttığı için yaşadıkları bölgedeki yetersizlikler besin, barınma, korunma olarak riske girdiğinden başka bir yere göç etme ihtiyacı hissetmişlerdir.

Destanda Kök Türklerin dağı eritmek için birlikte hareket etmeleri onların hangi özelliğini göstermektedir? Söyleyiniz.

 • Cevap: Dağı eritmek için Türklerin birlikte hareket etmesi, birlik ve beraberliğe önem verdiklerine ve en büyük sorunları bile birlikte aştıklarına işaret eder.

Harita 3.2’yi inceleyerek Kök Türk Devleti’nin sınırlarını ve şehirlerini söyleyiniz.

 • CevapKök Türk şehirleri; Kaşgar, Cent, Talas, Aksu, Buhara, Semerkant, Hive gibi yerlerdir. Sınırları doğuda Çin Denizi, batıda Hazar Denizi şeklindedir. Kuzeyinde Sibirya, güneyinde Tibet Kavimleri bulunmaktadır.

Kök Türkler, Ergenekon’dan çıkışlarını hangi tür etkinliklerle kutlamışlardır? Günümüzde bu durum, ülkemiz ve diğer Türk Cumhuriyetlerinde hangi bayram olarak kutlanmaktadır? Araştırınız.

 • CevapErgenekon’dan çıkışlarını zindandan çıkıp ata yurduna geldiğimiz gün olarak kutlamışlardır. Tarihimizde buna benzer birçok savaş sonrası günler bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 59 Cevabı

İnternet haberi 3’ü okuyunuz. Haberde yer alan Moğolistan’daki Kök Türk (Orhun) Yazıtlarına giden kara yoluna neden Bilge Kağan ismi verilmiş olabilir? Söyleyiniz.

 • CevapBilge Kağan, Orhun Yazıtları’nda adı geçen bir hükümdar olduğu için Bilge Kağan Karayolu olarak isimlendirmek mümkün olmuştur.

Fotoğraf 3.1 ’i inceleyiniz. Fotoğraftan yararlanarak Kök Türklerin hangi sanat alanlarında gelişme gösterdiğini söyleyiniz.

 • Cevap: Kök Türkler’in taş oymacılığı alanında sanat eserleri ortaya koydukları anlaşılmaktadır.

Kök Türk Yazıtları’ndan alınan aşağıdaki bölümlerde Türk milletine hangi öğütler verilmektedir? Yazıtta Kök Türk Devleti’nin siyasi yapısı ile ilgili hangi ipuçları yer almaktadır? Belirtiniz.

 • CevapTürk Milleti’ne kendine gel, aklını başına devşir, itaatsizlik yapma diye öğütler verilmektedir. Devlet yönetimi olarak hükümdarlık sistemi, devletin kutsal olduğu inancı bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Bizanslı elçinin gözlemlerinden yararlanarak Kök Türklerin ekonomileri ve kültürleri ile ilgili hangi ipuçlarına ulaşılabilir? Söyleyiniz.

 • Cevapekonomik olarak kıymetli madenlerin işlenip eşya olarak kullanılması derecesine kadar varıldığına ulaşılabilir. El sanatlarına da çok önem verdikleri anlaşılmaktadır.

Harita 3.3’ü inceleyiniz. Uygurların hangi devletlerle siyasi ilişkiler kurmuş olabileceğini söyleyiniz. Bu durum sizce Uygur kültürüne ne tür özellikler katmıştır? Belirtiniz.

 • CevapUygurlar, Moğolistan, Hitay Devleti, Karayitler gibi devlet ve milletlerle siyasi ilişkiler kurmuş olabilir.

Yukarıdaki metne göre Uygurların siyasi hayatı ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • CevapDevlet hanedanın ortak malıdır. Prens ve prensesler bulunmaktadır. Kağan’a danışmanlık yapan devletin ileri gelenleri bulunmaktadır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Metinde verilen bilgilerden yararlanarak Uygurların kültürleri ile ilgili neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

 • CevapÇok disiplinli bir hayat yaşamışlardır. Tekerlekli araçlar kullanmışlardır. Uygur Alfabesi kullanarak eğitim ve kültürü gelişmesinde ve yaygınlaşmasında etkili olmuşlardır.

Uygurların sahip oldukları doğal kaynaklar nelerdir? Bu kaynaklar Uygurların ekonomisini nasıl etkilemiştir? Açıklayınız.

 • CevapÇin ile ilişkiler geliştirerek ipek ticareti yapmışlar, kervansaraylar, hanlar kurmuşlardır.Ticaret merkezlerini bu şekilde geliştirmişlerdir.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Fotoğraf 3.3’teki haritada Atatürk öğrenciye hangi bölgeyi göstermiştir? Bunun bir nedeni olabilir mi? Söyleyiniz.

 • CevapTürkiye’yi göstermesini istemiştir. Kendi coğrafyasını bilen neslin vatanına olan düşkünlüğüne dikkat çekmek istemiştir.

Atatürk’ün okul gezilerinde Fotoğraf 3.3 ve 3.4’te gösterildiği gibi özellikle tarih derslerine katılmasının nedenleri sizce neler olabilir? Belirtiniz.

 • CevapTarihe ve tarihi devamlılığa önem vererek köklere bağlı ve öz temelinde bir gençlik yetiştirme amacıyla tarih derslerine girmiştir.

Sizce Atatürk, Fotoğraf 3.5’te gösterildiği gibi neden Türk Tarih Kongresi üyeleri onuruna bir toplantı düzenlemiş olabilir? Belirtiniz.

 • CevapAtatürk için tarih olmazsa olmaz disiplinlerden biridir. Çünkü bir milletin devamlılığı ve kendine inanmışlığı tarihi şuur ile ortaya çıkar.

Atatürk yukarıdaki sözüyle ne anlatmak istemiştir? Söyleyiniz.

 • CevapBir Türk çocuğunun tarihine olan bağlılığı ve dedelerine olan bağlılığı onun vatanına olan bağlılığını sağlar demek istemiştir.

Türk Tarih Kurumunun kurulmasının sağladığı yararlar nelerdir? Belirtiniz.

 • CevapTürk Tarih Kurumu’nun kurulmasıyla arşiv eserleri ve tarih konuları tarafsız bir şekilde ortaya konmuştur.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.