6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 128, 129, 130

Ülkemiz Asya ve Avrupa toprakları üzerinde kuruludur. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizin karasal sınırları birden fazla devletle ayrılmaktadır. Ülkemizde, devletler arası komşuluk ilişkileri ve diğer devletlerle olan ilişkilerimiz ticari, siyasi, sosyal, hukuki, kültürel olarak farklılık gösterebilir. Birçok devletle yakın ilişki halinde olmamız, dünyanın geleceği, insanlığın geleceği, teknolojinin geleceği gibi geleceğe dair konuların da baş aktörü olmamızı sağlıyor.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Diğer Ülkelerle İlişkilerimiz Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Ders Kitabı Sevgi Yayınları 5. Ünite Ülkemiz ve Dünya Sayfa 128, 129, 130 Diğer Ülkelerle İlişkilerimiz Etkinlik Soruları ve Cevapları

Diğer Ülkelerle İlişkilerimiz

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını ilan etmiş Türk devletlerinin hangileri olduğunu ve bağımsızlıklarını ne zaman kazandıklarını araştırınız.

  • Cevap1918 – Azerbaycan, 1985 Kazakistan, 1990 Kırgızistan, 1991 Özbekistan, 1991 Türkmenistan şeklinde sıralanabilir.

Komşuluk ilişkilerini ülkeler arasında da uygulamak gerekir mi? Bu nasıl sağlanabilir? Söyleyiniz.

  • CevapKomşuluk ilişkilerini özellikle sınır devletleri arasında uygulamak gerekir. Çünkü sınırların izafi olduğu hukuki olarak ayrıldığı ve insanlık bağlarının devam ettiğini unutmamak gerekir.

Harita 5.4’ten yararlanarak ülkemizin komşu olduğu ülkelerin adlarını söyleyiniz.

  • CevapYunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye’dir.

Atatürk’ün yandaki sözlerini okuyunuz. Komşularımızla ve diğer ülkelerle iş birliği ile dayanışma içinde olmamızın sağlayacağı yararlar neler olabilir? Söyleyiniz.

  • CevapBarış ortamının huzur ve güven ortamı olduğunu belirtir. Komşularımızla iş birliği ve dayanışma içinde olmak birlik ve beraberlik açısından bizi güçlü kılar.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı

Aşağıda bir atasözümüz ve onun Türkistan’daki Türkmenler tarafından kullanılışı verilmiştir. Bunları okuyunuz. Atasözündeki benzerliğin nedeni ne olabilir? Söyleyiniz.

  • CevapTürk dilinin ve kültürünün birbirine yakın olması, farklı coğrafyalar üzerinde de aynı hayat tarzı ile yaşamamız gelenek, görenek, örf ve adetlere bağlı kalmamız bu benzerlikleri ortaya çıkarır.

Sizce, Atatürk’ün sözünü ettiği manevi köprülerin, ülkeler arasındaki ilişkilerde ne gibi etkileri vardır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

  • CevapManevi köprüler, sevgi, saygı, hoşgörü, şeref, onur, haysiyet, sadakat gibi duygularla kurulur. Bu duyguların beslenmesi komşuluk ilişkilerinin daha sağlam olmasına yarar.

Bugün komşularımızla yaşadığımız bu olumlu ilişkilerde Atatürk’ün izlediği barışçı dış politikanın etkisi sizce nedir? Açıklayınız.

  • CevapBarışçı politikalarımız sayesinde güven ve istikrar ortamının oluşmasında komşuluk ilişkilerimizin önemli bir rolü vardır.

6. Sınıf Sevgi Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı

Gazete haberi 11’de gösterilen proje ile ilgili güzergâhları inceleyiniz. Bu projenin Türk Cumhuriyetleri ve komşu ülkelerimiz ile ilişkilerimize ne gibi katkılar sağlayacağını belirtiniz.

  • CevapBu proje ile birlikte ortak çıkar elde etmek için komşuluk ilişkilerimizi ticari yönden de geliştirmemiz gerektiği ve birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeği ortaya çıkar.

Türkmenistan ile Türkiye arasındaki bu ilişki devletler arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkileri sizce nasıl etkiler? Söyleyiniz.

  • CevapÜlkelere dair bütün üretim faaliyetleri ve ticari faaliyetler araya hatır girmesini ve bir yakınlık oluşmasını sağlar. bu nedenle Türkmenistan ile Türkiye’nin çok yakın ilişkileri bulunmaktadır.

Türkmenistan’ın eski cumhurbaşkanının millî dış politikada Atatürk’ü örnek alan ifadeleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

  • CevapTürkiye Cumhuriyeti’nin nasıl kurulduğunu ve ne mücadeleler verildiğini örnek alarak hareket edip cesaret alması iyi bir şeydir.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.