6:37 pm - Pazartesi Mart 27, 2017

Türkler Orta Asyadan Neden Göç Ettiler

Pazar, 13 Kasım 2016, 0:38 | Güncel | 0 Yorum

Türkler Orta Asyadan Neden Göç Ettiler Kısaca

– Orta Asya daha fazla iklim ve toprak koşulları açısından ihtiyaç karşılayamıyordu.

– Nüfus fazla arttığından geçim kaynakları yetmiyordu.

– Siyasi anlaşmazlık ve savaşların Türk boyları arasında da ortaya çıkmış olması.

– Salgın hastalıkların hayvanlar arasında da oluşmaya başlayarak hem insanları hem hayvancılığı olumsuz etkilemesi.

– Genişleme ve farklı topraklar ele geçirme isteği.

– İklim koşullarının değişerek yazların aşırı sıcak kışların şiddetli geçmeye başlaması.

– Yetersiz otlaklar.

– Çin başta olmak üzere komşu ülkelerin yaptığı baskı.

– Toplu çekirge göçlerinin felaketler oluşturması.

Türklerin Orta Asyadan Göç Nedenleri Hakkında Yorumlarınızı Hemen Paylaşabilirsiniz.

Yorum Yazın