İslamiyetten Önceki Türk Devletlerinde Kültür ve Medeniyet

İslamiyetin öncesinde Türk devletleri kültür ve medeniyeti, İslam Öncesi Türk devletlerinde kültür medeniyet

İslamiyet öncesinde Türk devletlerinin yönetimi

Türk Devletlerinde idari hiyerarşinin en üstünde il adı verilen devlet yer alıyordu. Devlet, belirlenmiş bir toprağı, milleti ve hukuksal kuralları olan oluşuma deniliyordu. Devlet parçalandığında ise ondan ayrılan oluşumlar da devlet olarak varlıklarını devam ettirebiliyorlardı. Bu sebeple yıkılan Türk Devletleri’nin yerine sürekli yeni devletler kurulmaktaydı.

İslamiyet öncesinde Türklerin kültürel yaşayışları:

Göktürkler ve Hunların devrinde göçebe bir yaşam tarzını benimsemişlerdi, çadırlarda barınıyorlardı. Aynı zamanda yaşadıkları toprakların imkanlarından dolayı hayvancılık yapmaları kolaylaşmıştı ve geçimlerini bu şekilde sağlıyorlardı. Türkler göçebe hayatlarına rağmen Göktürkler devrinde kentsel yapılar oluşturmuşlardır. Uygurların zamanında ise tamamen göçebeliği bırakıp belirli bir toprağa yerleşmişlerdir. O dönemde yapılan kentler dönemin en hareketli ticari alanlarından olmuştur. Türk halkı aynı zamanda özgürlüklerine ve egemenliklerine de büyük önem veriyorlardı. Köle, asil gibi toplumsal sınıflamalar bulunmuyordu. Ayrıca dini ve maddi olarak da tüm toplum eşit sayılıyordu.

İslamiyet öncesinde Türklerin yaşam şekli:

Hayvancılık: Yaşamlarını sürdürdükleri Orta Asya topraklarının iklimi tarıma uygun olmadığından hayvancılık ile geçimlerini sürdürüyorlardı.

Tarım: Bazı verimli olan topraklarda ise tarımcılık yapılmıştır. Arpa, buğday gibi tahıl ürünleri üretmişlerdir. Göçebe hayatı terk ettikten sonra Türklerin tarıma verdikleri önem artmıştır.

Ticaret: Türk ulusu sınır ülke komşuları ile sürekli ticari alışverişler içindeydi. Komşu ülkelere yolladıkları ürünler ile giysi ve tarımsal ürünleri takas etmişlerdir. Aynı zamanda bulundukları topraklardan geçmekte olan ipek ve kürk yolları devletin gelirine epey katkı sağlıyordu. Hatta bu yollar yaşadıkları topraklara canlılık katıyordu ve sık sık Çinliler ile savaşa girmelerine sebep oluyordu.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.