Türkler Neden İslamiyeti Kabul Etti

Türkler Neden İslamiyeti Kabul Etti, Türklerin İslamiyeti Kabul Etme Nedenleri Kısa Özet maddeler halinde

Türkler Müslüman olmayı zorlamalar nedeni ile değil kendi istekleri ile seçmişlerdir ve bu İslamiyeti tercih etmelerinin en büyük nedeni eski inançlarının ve dinlerinin İslamiyete çok benzemesidir:

1) Türklerin eski inançları Gök Tanrı inanışı idi. Bu anlayışa göre Türkler İslamiyete benzer şekilde tek bir tanrı olduğuna inanıp ona Tengri ismiyle hitap ediyorlardır. Müslümanlıkta Esma-i Hünsa adı verilen Allah’ın isimlerinden bir kaçı Gök Tanrı inancında da geçiyordu.

2) Ölümden sonra yaşam her iki dinde de geçiyordu ve Türkler cennet yerine uçmağ cehennem yerine ise tamu kelimesini kullanıyorlardır.

3) Müslümanlıktaki gibi eski Türk inanışında da Allah’a bir canlıyı kurban etme vardı.

4) Müslümanlıktaki gaza ve cihat anlayışıyla Türklerde bulunan ve dünyada törelerinin hüküm sürmesi için katıldıkları savaş birbirlerine benzer özellikler taşıyordu.

5) İslamiyette geçen ahlak yasaları eski Türk inancında da bulunuyordu.

Türkler hüküm sürdükleri yıllarda bir çok dine inanmış, bir çok tanrıya tapmışlardır. Fakat bu inanışlar sıradan ülke insanları arasında değil yönetici topluluk arasında kabul ediliyordu. Yine de İslamiyeti seçmeyip başka dinlere yönelen Türkler kendi kültürlerini muhafaza edememişler ve İslamiyet kendi inanışlarına daha yakın olduğundan akın akın Müslüman olmaya yönelmişlerdir ve bu sayede kültürlerini de koruyabilmişlerdir.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.