5:01 pm - Cuma Mart 24, 2017

İstanbul Ayaklanmasının Nedenleri ve Sonuçları

Çarşamba, 18 Şubat 2015, 12:58 | Eğitim Dünyası | 0 Yorum

İstanbul ayaklanmasının nedenleri, istanbul ayaklanmasının sonuçları, istanbul ayaklanmasının sebepleri ve sonuçları konusunda sizlere bilgi vereceğiz.

İstanbul ayaklanmasının nedenleri;

– Merkezi otoritesinin sarsılmaya başlamasıyla isyanlara temel atılmaya başlandı.

– Yeniçeri ocağına aslen asker olmayan kişiler alındı ve bu durum da Yeniçeri Ocağının bozulmasına neden oldu.

– Yeniçeri ağaları, bazı devlet adamları ve saray kadınları çıkarları doğrultusunda hareket ediyorlardı bu nedenle padişah bu kişileri görevden aldı ve bu da isyanları tetikledi.

– Kapıkulu askerlerinin aylıkları gecikmeye başlamasının yanı sıra maaşların oranı düşürüldü ve düşük ölçekli akçeler verilmeye başlandı.

– Bazı devlet adamları yeniçerileri kışkırtmaya başladı.

– Tahta çıkan padişahlar cülus bahşişi dağıttıklarından dolayı yeniçeriler sürekli padişah değiştirmek istiyorlardı.

– Yeniçerilerin benimsedikleri “Ocak Devlet içindir” düşüncesinin yerini “Devlet Ocak içindir” düşüncesi almıştır.

İstanbul ayaklanmasının sonuçları;

– Yapılması düşünülen bir çok isyan bir sonuca ulaştırılamamıştır.

– Yeniçeriler devlet otoritesinde daha fazla söz hakkına sahip olmuşlardır.

– İstanbul’da düzen bozulmuştur.

– Devlet yönetiminde görevli olan padişahın ve devlet adamlarının otoriteleri azalmıştır.

İstanbul Ayaklanmasının Nedenleri ve Sonuçları, İstanbul Ayaklanmasının Sebepleri ve Sonuçları Hakkındaki Yorumlarınızı Aşağıdaki Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Yorum Yazın