Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Ziya Gökalp Hayatı - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 05 Temmuz 2022

Ziya Gökalp Hayatı

Ziya Gökalp Kimdir, Ziya Gökalp Eserleri, Ziya Gökalp Hayatı Hakkında Bilgi

Gökalp 23 Mart 1876’da Diyarbakır’da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ziya’dır. Gökalp’in yetişmesinde babasının çok etkisi olmuştur. Diyarbakır Askeri Rüştiyesini bi­tirdi. Farsça, Arapça ve Fransızca bilirdi.

Gökalp Namık Kemal’in fikirlerinden etkilenmiştir. Hürriyet ve vatan fikirlerini onun eserlerinden öğrenmiştir. Baytar mektebini bitirdi. Bu mektebin son sınıfın­dayken siyasetle uğraşmış ve Tıbbiyeliler- ce kurulan gizli bir cemiyete aza olarak gir­di. Bu tür hareketlerinden dolayı tutuklandı ve Diyarbakır’a sürgün edildi. Orada ittihad ve Terakki şubesi açtı. ilk yazılarını Dicle ve Peyman isimli gazetelerde yazmıştır. Zi­ya Gökalp Türk Milliyetçiği alanındaki çalış­malarına da bu sıralarda başladı. Daha sonra Genç Kalemler dergisinde yazmağa başladı. Balkan Harbi sebebiyle istanbul’a geldi. İstanbul’da çalışmaları daha hızla ilerledi. Bir ara Malta’ya sürüldü. 1921’de yurda döndü 25 Ekim 1924’de öldü.

Ziya Gökalp Türk edebiyatına bir çok eser vermiştir. Bunlar şiir, manzum destan ve masal, nesir, ilmi ve fikri makalelerden ibarettir. Gökalp büyük bir Türk milliyetçisi­dir. Ona göre “Türkçülük Türk Milletini yük­seltmek demektir”. Türkçülüğün ve Milli­yetçiliğin program ve  felsefesini çizerek, milli akımın kalbi olmuştur. Dil ve din konu­larında da önemli fikirleri vardır. 1910 yılın­da Genç Kalemler dergisinde yayınlanan Turan isimli şiirinde özlediği vatanı anlatır.

Dili sadedir samimi ve halkın anlaya­cağı bir dildir. Gökalp, Türk dilinin Milli esaslar dahilinde gelişmesi ve zenginleş­mesi hususunda büyük bir ehemmiyet ver­mekte ve Türk dilciliği için en doğru ve makul hedefleri kuvvetle göstermektedir. Ziya Gökalp gençlere örnek olmuş ve on­ları bu fikirleriyle etkilenmiştir.

Eserleri: Şiirleri: Kızıl Elma (1913), Ye­ni Hayat (1918), Altun Işık (1913) Nesirle­ri: Türk Töresi, Türkçülüğün Esasları, Türkleşmek-lslâmlaşmak-Muâsırlaşmak ve Malta Mektupları.

Ziya Gökalp (B) Güzel dil Türkçe bize, Başka dil gece bize. İstanbul konuşması En saf, en ince bize.

Lisanda sayılır öz Herkesin bildiği söz; Mânâsı anlaşılan Lügate atmadan göz

Uydurma söz yapmayız, Yapma Yola sapmayıp. Türkçeleşmiş, Türkçedir; Eski köke tapmayız.

Açık sözle kalmalı, Fikre ışık salmalı; Mükeradif sözlerden Türkçesini almalı.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781