Çek Yasası Son Durum 2012

Çekte hapis yatana da alacaklıya da müjdeÇek Yasası 2012 , Yeni Çek Kanunu , Karşılıksız Çek Yasası Kanunu Son Durum Haberler

Erdoğan’ın ‘herkes korunmalı’ dediği çek yasasına yeni bir hüküm daha eklendi. Çeki karşılıksız çıkan iyi niyetli mağdurla alacaklı mağdurun hakkı korunacak.

Çekte hapsi kaldıran yasaya onay çıktı

Karşılıksız çekte hapis cezasını kaldıran tasarı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi. Karşılıksız çekte hapis cezası yerine yeni bir düzenleme geliyor.

Karşılıksız çekte adli para cezası ödenmediği için uygulanan hapis cezası yerine idari nitelikle yaptırım uygulanacak.

TBMM Genel Kurulunda, Çek Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı kabul edilerek yasalaştı.

Kanuna göre, hakkında işlem yapılan kişiye uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürüldüğünden, daha önce Adli Sicilde tutulan yasaklılık durumuna ilişkin kayıtlar, Merkez Bankasında tutulacak.

Çek defterinin her bir yaprağına, çekin basıldığı tarih de yazılacak.

-Bankaların sorumluluğu artacak-

Kanunla, bankaların karşılıksız çek keşide edilmesindeki sorumluluğu artırılıyor.

Buna göre, banka ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz edilen her çek yaprağı için; karşılığının hiç bulunmaması halinde, çek bedeli bin TL veya üzerinde ise bin TL, çek bedeli bin TL’nin altında ise çek bedelini ödeyecek. Karşılığının kısmen bulunması halinde de çek bedeli bin TL veya altında ise kısmi karşılığı bin TL’ye tamamlayacak, çek bedeli bin TL’nin üzerinde ise kısmi karşılığa ilave olarak bin TL’yi ödeyecek.

Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden itibaren 5 yıl içinde ibraz edilmemesi halinde, muhatap bankanın ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erecek.

Kanuni ibraz süresi içinde, karşılıksız çek veren kişi hakkında uygulanan adli nitelikteki yaptırım, idari nitelikte bir yaptırıma dönüştürülecek. Buna göre, mevcut durumda, karşılıksız çek veren kişi hakkında her bir çekle ilgili olarak 1500 güne kadar adli para cezası verilirken; yapılan değişiklikle, savcı tarafından her bir çekle ilgili olarak çek düzenleme ve açma yasağı kararı verilecek.

Karşılıksız çekin keşide edilmesi halinde, hamilin 6 ay içinde talep etmesi durumunda, Cumhuriyet Savcısı tarafından her bir çekle ilgili çek düzenleme veya çek hesabı açma yasağı verilebilecek.

 -Dolandırıcılık ve sahteciliğe ceza-

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı; karşılıksız çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde de verilecek.

Böylece, karşılıksız çekle birlikte aynı zamanda dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir suçun işlenmesi halinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmesinin yanısıra, kişi TCK’nın ilgili hükümlerine göre de cezalandırılacak.

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, Kabahatler Kanunu uygulanacak. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü halinde, buna ilişkin bilgiler, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilecek.

-Karşılıksız çek kesenlere 10 yıl yasak-

Karşılıksız kalan çek bedelinin faizi ile birlikte tamamen ödenmesi durumunda, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak, bu durum Merkez Bankasına bildirilecek. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği savcılığa başvurularak talebin geri alınması halinde de çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kaldırılacak. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, üzerinden 10 yıl geçmesi halinde Merkez Bankası tarafından resen silinecek. Böylece karşılıksız çek kesen kişilere 10 yıl süreyle çek verilmeyecek.

Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişiye, her bir çekle ilgili uygulanan 1 yıla kadar hapis cezası, 300 TL’den 3 bin TL’ye kadar idari para cezasına dönüştürülecek.

Bankalar, kanunun yürürlüğe girmesinin ardından 1 ay içinde yeni çek defterlerini bastıracak. Bankalar, 31 Aralık 2012 yılına kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verecek ve ellerindeki eski çek defterlerini imha edecek. Eski çeklerin hukuki geçerliliği devam edecek.

Üzerinde basıldığı tarih yer almayan çeklerin, 30 Haziran 2018 tarihine kadar bankaya ibraz edilmemesi halinde muhatap bankanın, bu kanuna göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu da sona erecek.

Çekin, yazılı düzenleme tarihinden önce ödenmek için muhatap bankaya ibrazı, 31 Aralık 2017’den önce geçersiz olacak.

Suç karşılığında uygulanan yaptırımı, idari yaptırıma dönüştüren fiiller nedeniyle soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığınca, kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece idari yaptırım kararı verilecek. Yargıtay’da bulunan dosyaların geri gönderildiği mahkemeler duruşmasız karar verecek.

Kanunun yayımı tarihinden önce verilen çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, Merkez Bankasında tutulmaya devam edilecek.

-Başvuru haklarında zamanaşımı 3 yıl-

TBMM Genel Kurulunda tasarıya iki madde daha eklendi.

İlk madde ihdasıyla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 726. maddesinin bir ve ikinci fıkralarında yer alan ”6 ay” ibareleri ”3 yıl” şeklinde değiştirildi. Buna göre, hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren 3 yıl geçince zamanaşımına uğrayacak.

Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek borçlusunun çeki ödediği veya çekin dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü tarihten itibaren 3 yıl geçmekle zamanaşımına uğrayacak.

Diğer madde ihdası ile aynı yönde düzenleme Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda da yapıldı.

Tasarının kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Meral Akşener, alınan karar gereği birleşimi yarın saat 13.00’de toplanmak üzere kapattı.

AA – 1 Şubat 2012

[pro-player width=’480′ height=’350′ type=’video’]http://video.beyazgazete.com/video/2012/01/12/2012011222375.f4v[/pro-player]

3 yorum

  1. ayıptır ya insanlar gece gündüz çalışıyor ekmek kazanmak için uğraşıyor devlet siz boşuna çalıştınız vatandaş bu sayılmaz tekrar çalışacaksınız diyor yada cezaevinde yer çok buyrun gelin olmadı mafya var onlara gidin burdan bütün çek yasası değişikliğinde parmağı olanlara söylüyorum allah belanızı versin bizim hakımızı şimdi dolandırıcılar değil siz yediniz çocukların hakkını siz çaldınız onları siz dolandırdınız kendinize gelin be dünyada hata yapan kullar allah karşısında hesap vermeyeceklermi kötü amel işleyenler bedelini çekmeyeceklermi bırakında borçlularda cezasını çeksin eskiden korkarlardı aslında korkma değilde utanırlardı avukat eve gelecek cezaevine girecez veya evden komşuılar içinde nasıl eşyamız çıkacak diye eşe dosta akrabaya saldırıp ne bulurlarsa alacaklıya verirlerdi. şimdi siz diyorsunuz ki alacaklı kim ya rahat ol biz arkandayız korkma geldiği gibi gider şimdi benim 5 ayrı esnafım çekini yazdırdı ve hava atıyor ne olacak git avukata ver kurtulayım senden diyor ha şunuda diyor veya vur beni sende ben de kurtulalım şimdi size soruyorum ne yapmam gerek vurasm bana ceza verecekmisiniz ?

  2. yeni çek yasasındaki değişiklikte görunen ve anlaşılan alacaklı suçlu duruma düşmüş gibi görunünyor çünkü çek alacalısı lehine kanuda hiç bir şans kalmamıştır.kanuna göre idari paracezası verilecek iyide asıl alacaklının alacağı neolcak otur dolandırılar bir yolunu bulup devletede o idari para cezasını ödemiyeceler geçmişte örnekleri vardır yıllar önce mega otomotiv istanbul beşiktaş balmumcu’da yüzün üzerinde insanları dolandırdı yıllarca mahkeme devam etti ve sonunda zaman aşımından dava düştü hiç bir kuruş kimseye ödemeden yapığı yanına kar kaldı. örneğin yıllardır ticaret yapan ve çeklerini ödeyen halis eser adında bir tacir 2012 yıl başından beri çeklerini hiç ödemedi ve faaliyetin oğlu ve kardeşi üzerine ortaklı yeni bir şirket aştı çalışmasını devam ediyor.peki o ona malını veren ve parasını alamıyanlar mağdur değillermi bu mağdurların durumu ne olaca sanki bu alacalaklılar kazadıkarı paraları haksızmı kazadılar onlarda bu devletin vatandaşı değimi devlet bence hukuk devleti benim hakkımı bir başkasına karşı koruması gerekmiyormu peki borçluların aileleride huzurluklar olmuştur alacakların ailelerinde aynı durum söz konusu olmayacamı kanaatimce aynı durum olacak ve zannediyorum dahada vahim durumlar ortaya çıkacak ve mafyalar olacak alacak tahsilatçılar sonuçta bu yasa sahtekara ve dolandırıcalara düzenbazların ekmeğine yağ sürecek.ve durumdan pay çıkaracaklar diye düşünüyorum. bence bu yasayı tekrar gözden geçirmeleri gerekir alacaklılarıda ne kadar mağdur olacağını malum.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.