Vacillate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vacillate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Vacillate İle İlgili Cümleler

Türkçe Anlamı: Kararsız kalmak, tereddüt etmek, düşünceleri arasında gidip gelmek.

 1. I vacillated between two options for hours. (Saatlerce iki seçenek arasında tereddüt ettim.)
 2. She vacillated about whether to go to the party or not. (Partiye gitmek konusunda tereddüt etti.)
 3. The stock market vacillated wildly last week. (Geçen hafta borsa çok fazla dalgalanma gösterdi.)
 4. He vacillated between anger and sadness. (Öfke ve üzüntü arasında gidip geldi.)
 5. She vacillated between love and hate for him. (Ona olan sevgi ve nefreti arasında gidip geldi.)
 6. They vacillated on the issue of gun control. (Silah kontrolü konusunda kararsız kaldılar.)
 7. He vacillated for months before finally deciding to quit his job. (İşini bırakmaya karar vermeden önce aylarca tereddüt etti.)
 8. The team’s performance vacillated throughout the season. (Takımın performansı sezon boyunca değişkenlik gösterdi.)
 9. She vacillated between being happy and being depressed. (Mutlu ve depresif olmak arasında gidip geldi.)
 10. His mood vacillated from one extreme to the other. (Mizacı bir uçtan diğerine kadar değişkenlik gösterdi.)
 11. The weather vacillated between rain and sunshine all day. (Tüm gün yağmur ve güneş arasında gidip geldi.)
 12. She vacillated between wanting to stay and wanting to leave. (Kalmak isteme ve gitmek isteme arasında gidip geldi.)
 13. His opinion on the matter vacillated several times. (Mesele hakkındaki fikri birkaç kez değişti.)
 14. The company’s profits vacillated from quarter to quarter. (Şirketin karı çeyrekten çeyreğe değişkenlik gösterdi.)
 15. He vacillated between being honest and lying. (Dürüst olmak ve yalan söylemek arasında gidip geldi.)
 16. Her emotions vacillated between excitement and fear. (Heyecan ve korku arasında gidip geldi.)
 17. The singer’s popularity vacillated over the years. (Şarkıcının popülaritesi yıllar boyunca değişkenlik gösterdi.)
 18. She vacillated between trusting him and doubting him. (Ona güvenmek ve şüphe duymak arasında gidip geldi.)
 19. His weight vacillated up and down over the years. (Kilosu yıllar boyunca artıp azaldı.)
 20. The politician’s stance on the issue vacillated depending on public opinion. (Siyasetçinin tutumu, kamuoyuna göre değişkenlik gösterdi.)
 1. The child vacillated between wanting to play outside and wanting to stay inside. (Çocuk, dışarıda oynamak ve içeride kalmak arasında gidip geldi.)
 2. The artist vacillated between different mediums before settling on painting. (Sanatçı, resim yapmaya karar vermeden önce farklı ortamlar arasında gidip geldi.)
 3. The decision to buy a new car vacillated between practicality and luxury. (Yeni bir araba satın almak konusunda, kullanışlılık ve lüks arasında gidip geldi.)
 4. His beliefs vacillated throughout his life, from atheism to spirituality. (İnançları, ateizmden ruhsallığa kadar hayatı boyunca değişkenlik gösterdi.)
 5. The company’s marketing strategy vacillated between traditional and digital methods. (Şirketin pazarlama stratejisi, geleneksel ve dijital yöntemler arasında gidip geldi.)
 6. Her decision to move abroad vacillated between excitement and nervousness. (Yurt dışına taşınma kararı, heyecan ve endişe arasında gidip geldi.)
 7. The price of the stock vacillated wildly in the wake of the company’s scandal. (Şirket skandalının ardından hisse senedinin fiyatı çok dalgalanma gösterdi.)
 8. The team captain vacillated on whether to take a risky play or play it safe. (Takım kaptanı, riskli bir oyun oynamak veya güvenli oynamak konusunda tereddüt etti.)
 9. Her confidence in her abilities vacillated depending on the feedback she received. (Yeteneklerine olan güveni, aldığı geri bildirimlere göre değişkenlik gösterdi.)
 10. The decision to adopt a pet vacillated between getting a dog or a cat. (Bir evcil hayvan sahiplenme kararı, köpek veya kedi almak arasında gidip geldi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.