Türkler Ne Zaman Ve Nasıl Müslüman Olmuşlardır?

Bu yazımızda Türkler ne zaman ve nasıl müslüman olmuşlardır kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Türkler, tarih boyunca birçok farklı coğrafyada yaşamak zorunda kalmıştır. Göçebe ve yerleşik hayat süren Türkler, birçok alfabe kullanmış ve birçok farklı dini benimsemiştir. Türklerin yerleşik hayata geçmesi, Maniheizm dinini benimseyip et yemeyi terk etmeleri nedeniyledir.

 

Türkler, birçok milletin istilasına ve taarruzuna maruz kalarak savaşçı ve mücadeleci bir millet olduklarını göstermişlerdir. Savaşçı bir millet oldukları için Türklerle ittifak edip savaşan milletler de olmuştur.

Türklerle ittifak edip savaşan milletlerden biri de Araplardır. Araplar, Türklerle ittifak edip Çinliler ile savaşmıştır. 751 yılında gerçekleşen Talas Savaşı sonucunda Türkler Araplardan etkilenerek İslam’ı kabul etmişlerdir.

Türklerin Müslüman olmasıyla, İslam’ın kılıcı zalimlere karşı daha da güçlenmiştir. İslam geniş coğrafyalara yayılmıştır.

12 yorum

  1. Kesinlikle yanlış bilgi..Türkler zorla yani Kılıç zoruyla müslüman olmuşlardır. İnceleyerek ve okuyarak olmaları için Türkçe yazılmış kuranı kerim olması lazım. Dayatma ile ölüm korkusu ile türkler müslüman yapılmıştır..Türkler Büyük Devlet olana kadar bu Arap zülmü devam etmiştir. Osmanlı zamanında Arapların Türklere baskısı azalmıştır. Dikkat ederseniz Osmanlı zamanında birçok dine mensup azınlık yaşardı.Eğer arap zihniyeti devam etseydi , o azınlıkların hiç biri osmanlı toprağında yaşayamazdı. Osmanlı zamanında devletin yani Sarayın halk üstünde din baskısı olmamıştır. Din küçük bir azınlık tarafından (Ruhban sınıfı) halka dayatılmıştır..Dikkat ederseniz Saray da cok fazla dini yaşam yoktur . Padişahların coğunluğu namaz kılmazdı ve tamamına yakını hacca bile gitmedi.Yüzde 90 nının eşi hristiyandır..Kısaca Müslümanlık Türklerde halk tarafından benimsenmiş bir din değildir.

  2. Doğru yazılmamış, Arapların zorla dayatması ile Türkler İslamiyeti kabul etmişlerdir. tarihçiler bu konuda biraz daha ileri giderek Arap komutan Kuteybe Bin Müslim komutasındaki arap ordusunun türklere katliam derecesinde eziyet yaptığını söylerler. Beykenti 2 aylık bir savaşın sonunda ele geçirdiklerinde geride kalan ve eli silah tutan Türklerin tamamını kılıçtan geçirmişler, kadın ve çocukları esir edip götürmüşlerdir. Ardından Talkant kentine giren araplar teslim olan Türkler de dahil olmak üzere erkeklerin tamamını kılıçtan geçirmişlerdir. Bütün bunlarıda CİHAT adına yapmışlardır. 711 yılında Harezm kentine giren araplar burada eğitimli Türkleri öldürmüş, kütüphanelerdeki kitapları yakmışlardır. Sadece Harezm kentinde 4.000 Türk gencini boğazlayarak öldürmüşlerdir. İslama geçmeyenlerin mallarına el konulmuştur. 10 yıl içerisinde sadece boynu vurularak öldürülen silahsız insanların sayısı 12.000 civarındadır. Bu tarihten sonra bölgede İslamiyet yayılmaya başlamıştır. 715 yılında Kuteybe geberdikten sonra arap saldırıları durmuştur. İlber Ortaylı hocada bir tv programında aynen bu şekilde anlatmış idi. Yani o devirde zaten Tek Tanrılı dine inanan Türkler büyük ihtimal kısa sürede İslamiyete döneceklerdi. Ama araplar o devirde zenginliği dillere destan olan Türk yurdu Maveraünnehir i önce talan etmiş ve erkek nüfusu yok etmişler, kadın ve çocukları köle yapmışlar ardından da bölgede kalanları İslama döndürmüşlerdir. Doğrusu budur.

    • Yazdıkalrınız kesinlikle doğru.Eğer halk baskı ve ölüm korkusu ile müslüman olmadı ise Kuranı Kerimi okuyarak öğrenerek din değiştirmesi lazım dı.. O tarihde Türkçe Kuranı kerim yoktu..ezbere tatbik edilen bir dindir ve bugün hala sokaktaki insana sorduğunuzda dinini bilmediğini görüyoruz.

    • kim hazırlamışsa eline sağlık, türkler ne zaman müslüman olmuşlardır kısa ve istediğim gibi güzel olmuş teşekkür ediyorum size, okulun en güzel ve en çalışkan öğrencisi olarak. :)

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.