Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Ürünler Hangileridir?

Aşağıda Türkiye’nin en çok ithal ettiği ürünler hangileridir kısaca olarak ele alacağız.

Türkiye coğrafyası ve doğal kaynakları bakımından oldukça önemli bir coğrafi konuma sahiptir. Ülkemizde birçok yer altı ve yer üstü zenginlikleri bulunmaktadır. Küresel olarak kullanılan bazı tarım, maden ve sanayi ürünlerinin işlenmesi ülkemizde mümkün değildir.

İthalat, dış alım olarak ülkemize giren ürünler anlamına gelmektedir. Türkiye’de işleyemediği ya da pahalıya imal ettiği bazı ürünleri dışarıdan alarak yani ithal ederek maliyeti azaltma ve kar elde ederek ekonominin zarar görmesini engelleme yoluna gitmektedir.

Bu bakımdan ülkemizde birçok ürün tarım, maden ve sanayi alanı başta olmak üzere ithal edilmektedir. Türkiye’nin ithalatı Avrupa ülkeleri, Rusya ve Amerika başta olmak üzere birçok ülkeden sağlanmaktadır. Türkiye’nin ekonomik gelişmeleri bu yönde ilerlemektedir. Türkiye enerji bakımından da dışa bağımlı olarak hayatına devam etmektedir.

Enerjinin %75’i ithal edilmektedir. Petrol, doğalgaz gibi fosil yakıtlar da ithal edilmekte ve elektrik enerjisi alanında da bazı santraller yetersiz kaldığı için ithalat yapılmaktadır. İthalat ekonominin belli bir dengede ilerlemesini de sağlar.

Türkiye’nin İthal Ettiği Ürünler

Tarım sektöründe şu şekildedir:

*Çay

*Kahve

*Muz

*Pirinç

*Kauçuk

Madencilik sektöründe şu şekildedir:

*Ham petrol

İmalat sanayi sektöründe şu şekildedir:

*Sanayi ham maddeleri

*İlaç

*Boya

*Madeni yakıtlar

*Yağlar

*Suni gübre

Türkiye’nin En Çok İthal Ettiği Ürünler Hangileridir Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.