Truncated İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truncated İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truncated Nedir?

Truncated kelimesi, “kesilmiş, kısaltılmış, sınırlanmış” anlamlarına gelir. Bir şeyin tamamı değil de sadece bir kısmının kullanılması ya da bir şeyin tamamının kullanılamaması durumunda kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The text message was truncated, so I couldn’t read the whole thing. (Metin mesajı kesilmişti, bu yüzden tamamını okuyamadım.)
 2. The movie adaptation of the book felt truncated and rushed. (Kitabın sinema uyarlaması kesilmiş ve aceleye getirilmiş hissettirdi.)
 3. The company had to make some truncated versions of their products due to limited resources. (Şirket, sınırlı kaynaklar nedeniyle ürünlerinin bazı kısaltılmış versiyonlarını yapmak zorunda kaldı.)
 4. The truncated pyramid has a flat top. (Kesilmiş piramit düz bir tepesi var.)
 5. The document was truncated to fit the page. (Belge sayfaya sığdırılmak için kesilmişti.)
 6. The truncated tree looked odd in the garden. (Kesilmiş ağaç bahçede tuhaf görünüyordu.)
 7. The conversation was truncated by the sudden arrival of the boss. (Patronun aniden gelmesiyle konuşma kesildi.)
 8. The meeting had to be truncated due to time constraints. (Zaman kısıtlamaları nedeniyle toplantı kesilmek zorunda kaldı.)
 9. The truncated version of the software didn’t have all the features. (Yazılımın kesilmiş versiyonunda tüm özellikler yoktu.)
 10. The athlete’s career was truncated by an injury. (Sporcu kariyeri bir sakatlık nedeniyle kesintiye uğradı.)
 11. The artist chose to create a truncated sculpture. (Sanatçı kesilmiş bir heykel yapmayı tercih etti.)
 12. The sentence was truncated for emphasis. (Vurgu yapmak için cümle kesildi.)
 13. The researcher had to work with a truncated data set. (Araştırmacı kısaltılmış bir veri setiyle çalışmak zorunda kaldı.)
 14. The concert was truncated due to technical difficulties. (Teknik sorunlar nedeniyle konser kesildi.)
 15. The novel had a truncated ending that left readers unsatisfied. (Romanın kesilmiş bir sonu vardı ve okuyucular tatmin olmadılar.)
 16. The truncated cone has a circular base. (Kesilmiş koni, daire şeklinde bir tabana sahiptir.)
 17. The presentation had to be truncated to fit within the time limit. (Zaman sınırı içinde sığdırmak için sunum kesilmek zorunda kaldı.)
 18. The map was truncated to show only the relevant details. (Harita, sadece ilgili detayları göstermek için kesildi.)
 19. The truncated version of the song didn’t include the bridge

. (Şarkının kesilmiş versiyonu köprü bölümünü içermiyordu.)
20. The budget was truncated by the unexpected expenses. (Beklenmedik masraflar nedeniyle bütçe kısaltıldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.