Truculent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truculent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Truculent kelimesinin Türkçe anlamı:

Truculent, sert, saldırgan ve kavgacı bir tavıra sahip olmak anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. Despite her truculent behavior, he tried to remain calm. (Onun saldırgan davranışlarına rağmen, sakin kalmaya çalıştı.)
 2. The truculent dog growled at the postman. (Kavgacı köpek postacıya havladı.)
 3. The truculent attitude of the protesters made the police nervous. (Protestocuların sert tavrı polisi endişelendirdi.)
 4. His truculent behavior was the reason for his expulsion from school. (Okuldan atılma nedeni olan kavgacı davranışları vardı.)
 5. She gave a truculent response to the suggestion. (Öneriye saldırgan bir yanıt verdi.)
 6. The truculent nature of the wild animals made it difficult to approach them. (Vahşi hayvanların saldırgan doğası onlara yaklaşmayı zorlaştırdı.)
 7. His truculent demeanor scared his coworkers. (Sert tavırları çalışma arkadaşlarını korkuttu.)
 8. The truculent remarks of the politician caused outrage among the public. (Politikacının kavgacı açıklamaları halkta öfke yarattı.)
 9. The truculent teenager was known for getting into fights. (Kavgaya sıkça karışan kavgacı genç olarak biliniyordu.)
 10. The truculent weather conditions made it difficult to travel. (Sert hava koşulları seyahat etmeyi zorlaştırdı.)
 11. His truculent behavior towards his parents led to a strained relationship. (Ebeveynlerine karşı kavgacı davranışları gerilimli bir ilişkiye yol açtı.)
 12. The truculent prisoner refused to follow the guards’ orders. (Kavgacı mahkum gardiyanların emirlerini reddetti.)
 13. The truculent tone in his voice made it clear he was not in a good mood. (Ses tonundaki sertlik, iyi bir ruh halinde olmadığını açıkça ortaya koydu.)
 14. The truculent competitor was disqualified for unsportsmanlike behavior. (Kavgacı rakip, sportmenliğe aykırı davranışları nedeniyle diskalifiye edildi.)
 15. The truculent look in his eyes frightened the child. (Gözlerindeki saldırgan bakış çocuğu korkuttu.)
 16. The truculent remarks from the coach were directed at the referee. (Antrenörün kavgacı açıklamaları hakeme yönelikti.)
 17. Her truculent behavior towards her colleagues made it hard to work together. (Meslektaşlarına karşı kavgacı tavırları birlikte çalışmayı zorlaştırdı.)
 18. The truculent guests were asked to leave the party. (Kavgacı konuklar partiye veda etmeleri istendi.)
 1. The truculent employee was let go for causing disruptions in the workplace. (Kavgacı çalışan, iş yerindeki sorunlara sebep olduğu için işten çıkarıldı.)
 2. The truculent nature of the customer made it difficult for the salesperson to close the deal. (Müşterinin saldırgan doğası, satıcının anlaşmayı kapatmasını zorlaştırdı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.