Defendant İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defendant İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Defendant Nedir?


Defendant, Türkçe karşılığı “davalı” olan bir hukuk terimidir. Mahkemede suçlanan kişi ya da kuruluşa karşı açılan davada, davacı tarafından suçlanan kişiye “defendant” denir. İngilizce hukuk terminolojisinde sıklıkla kullanılan bir terimdir.

Örnek Cümleler:

 1. The defendant pleaded not guilty to the charges. (Davalı suçlamaları kabul etmedi.)
 2. The defendant’s lawyer argued that there was insufficient evidence. (Davalının avukatı yetersiz kanıt olduğunu savundu.)
 3. The judge asked the defendant to rise and state his name. (Hakim, davalının ayağa kalkmasını ve adını söylemesini istedi.)
 4. The defendant’s whereabouts were unknown until he was arrested. (Davalının yerini, tutuklanana kadar kimse bilmiyordu.)
 5. The defendant was released on bail pending trial. (Davalı, yargılanması beklenirken kefaletle serbest bırakıldı.)
 6. The defendant’s alibi was proven to be false. (Davalının alibi yalan olduğu kanıtlandı.)
 7. The defendant’s sentence was reduced due to mitigating circumstances. (Davalının cezası, hafifletici nedenlerden dolayı azaltıldı.)
 8. The defendant was found guilty of the crime and sentenced to ten years in prison. (Davalı suçlu bulundu ve 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.)
 9. The defendant’s lawyer cross-examined the witness. (Davalının avukatı, tanığı çapraz sorguya çekti.)
 10. The defendant exercised his right to remain silent. (Davalı, susma hakkını kullandı.)
 11. The defendant’s plea bargain was accepted by the prosecution. (Davalının anlaşma önerisi, savcılık tarafından kabul edildi.)
 12. The defendant’s mental state was taken into consideration during sentencing. (Davalının zihinsel durumu, ceza verilirken dikkate alındı.)
 13. The defendant’s prior criminal record was used against him in court. (Davalının önceki suç kaydı, mahkemede aleyhine kullanıldı.)
 14. The defendant’s family was present in the courtroom to support him. (Davalının ailesi, onu desteklemek için duruşmada hazır bulundu.)
 15. The defendant’s lawyer filed a motion to dismiss the case. (Davalının avukatı, davayı düşürme talebinde bulundu.)
 16. The defendant’s sentence was upheld by the appeals court. (Davalının cezası, temyiz mahkemesi tarafından onaylandı.)
 17. The defendant was ordered to pay restitution to the victim. (Davalı, mağdura tazminat ödemeye mahkum edildi.)
 18. The defendant’s sentence was suspended pending completion of community service. (Davalının cezası, toplum hizmetini tamamlaması beklenirken ertelendi.)
 1. The defendant’s lawyer requested a change of venue for the trial. (Davalının avukatı, yargılamanın yapıldığı yerin değiştirilmesini talep etti.)
 2. The defendant’s plea of self-defense was rejected by the jury. (Davalının savunma hakkını kullandığı durum, jüri tarafından reddedildi.)

Bu örnek cümleler, defendant teriminin hukuk alanında nasıl kullanıldığını göstermektedir. Davalıya karşı açılan bir davada, suçlama karşısında savunma yapan ve mahkemede yargılanan kişiye defendant denir. Örnek cümleler, suçlu bulunma durumu, cezalandırılma şekli, avukatın hareketleri ve savunma stratejileri gibi çeşitli durumları göstermektedir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.