Triumph İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Triumph İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Triumph: Zafer, Başarı, Galibiyet

 1. She felt a sense of triumph after finishing the marathon. (O bir maratonu bitirdikten sonra zafer hissi hissetti.)
 2. Winning the championship was a triumph for the team. (Şampiyonluğu kazanmak, takım için bir zaferdi.)
 3. His triumph over his fear of heights allowed him to climb the mountain. (Yükseklik korkusuna karşı zaferi, dağa tırmanmasına izin verdi.)
 4. The triumph of good over evil is a common theme in literature. (İyinin kötüye karşı zaferi, edebiyatta yaygın bir tema.)
 5. The company’s triumph in the market was due to its innovative products. (Şirketin pazardaki zaferi, yenilikçi ürünlerine bağlıydı.)
 6. He couldn’t hide his triumph when he found out he got the job. (İşe aldığını öğrendiğinde zaferini gizleyemedi.)
 7. The triumph of democracy over dictatorship was celebrated by the people. (Demokrasinin diktatörlüğe karşı zaferi, insanlar tarafından kutlandı.)
 8. She let out a cry of triumph as she crossed the finish line first. (İlk olarak bitiş çizgisini geçtiğinde zafer çığlığı attı.)
 9. The team’s triumph in the final game was a result of their hard work and dedication. (Final maçındaki takımın zaferi, çalışmaları ve özverilerinin sonucuydu.)
 10. The feeling of triumph was overwhelming as he accomplished his lifelong dream. (Ömür boyu süren hayalini gerçekleştirdiğinde zafer duygusu baskındı.)
 11. The soldier’s triumph in battle was a result of his bravery and courage. (Savaştaki askerin zaferi, cesareti ve kahramanlığı sonucuydu.)
 12. The company’s triumph over its competitors was due to its superior customer service. (Rakiplerine karşı şirketin zaferi, üstün müşteri hizmetine dayanıyordu.)
 13. She felt a sense of triumph as she completed the difficult puzzle. (Zorlu puzzle’ı tamamladığında bir zafer hissi hissetti.)
 14. The team’s triumph over adversity was a testament to their resilience. (Zorluklara karşı takımın zaferi, dirençlerinin bir kanıtıydı.)
 15. The triumph of love over hate is a message of hope in times of conflict. (Nefretin aşka karşı zaferi, çatışma zamanlarında bir umut mesajıdır.)
 16. His triumph over addiction was a long and difficult journey. (Bağımlılığa karşı zaferi uzun ve zorlu bir yolculuktu.)
 17. The artist’s triumph in creating a masterpiece was a result of his talent and dedication. (Başyapıt yaratmada sanatçının zaferi, yeteneği ve özverisi sonucuydu.)
 18. The team’s triumph in the championship game was a moment they would never forget. (Şampiyonluk maçındaki takım

ın zaferi, asla unutmayacakları bir anıydı.)
19. The triumph of the human spirit over adversity is an inspiring story. (Zorluklara karşı insan ruhunun zaferi, ilham verici bir hikayedir.)

 1. She credited her triumph to the support of her family and friends. (Zaferini ailesi ve arkadaşlarının desteğine bağladı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.