Mumps İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mumps İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Mumps Nedir?

Mumps, viral bir enfeksiyon hastalığıdır ve özellikle çocukluk çağındaki çocukları etkiler. Mumps virüsü, tükürük bezlerinde ve diğer salgı bezlerinde enfeksiyona neden olur.

Örnek Cümleler:

 1. My cousin caught the mumps last month. (Kuzenim geçen ay kabakulak oldu.)
 2. Mumps is highly contagious and spreads quickly. (Kabakulak çok bulaşıcıdır ve hızla yayılır.)
 3. The symptoms of mumps usually include fever, headache, and swollen glands. (Kabakulak belirtileri genellikle ateş, baş ağrısı ve şişmiş bezleri içerir.)
 4. He missed two weeks of school because of the mumps. (Kabakulak yüzünden iki hafta okula gidemedi.)
 5. The mumps vaccine is highly effective in preventing the disease. (Kabakulak aşısı hastalığı önlemede son derece etkilidir.)
 6. My doctor said I have a mild case of the mumps. (Doktorum bana hafif bir kabakulak vakası olduğunu söyledi.)
 7. Mumps can sometimes lead to serious complications, such as meningitis. (Kabakulak bazen menenjite gibi ciddi komplikasyonlara neden olabilir.)
 8. The mumps outbreak at the school affected dozens of students. (Okuldaki kabakulak salgını onlarca öğrenciyi etkiledi.)
 9. People with mumps should stay home and avoid contact with others to prevent the spread of the disease. (Kabakulak olan insanlar hastalığın yayılmasını önlemek için evde kalmalı ve diğer insanlarla temas etmemelidir.)
 10. The mumps virus is primarily spread through respiratory secretions, such as saliva. (Kabakulak virüsü, tükürük gibi solunum salgıları yoluyla yayılır.)
 11. Mumps is not usually a serious illness, but it can be uncomfortable and inconvenient. (Kabakulak genellikle ciddi bir hastalık değildir, ancak rahatsız edici ve zahmetli olabilir.)
 12. The mumps vaccine is typically given to children between the ages of 12-15 months. (Kabakulak aşısı genellikle 12-15 aylık çocuklara verilir.)
 13. The mumps virus can cause inflammation in the testicles in adolescent and adult males. (Kabakulak virüsü, ergenlik ve yetişkin erkeklerde testislerde iltihaba neden olabilir.)
 14. Pregnant women who get mumps are at an increased risk of complications, such as miscarriage. (Kabakulak olan hamile kadınlar, düşük gibi komplikasyonlar riski altındadır.)
 15. My sister got mumps when she was 8 years old. (Kız kardeşim 8 yaşındayken kabakulak oldu.)
 16. There is no specific treatment for mumps, but rest and pain relief medication can

help relieve the symptoms. (Kabakulak için özel bir tedavi yoktur, ancak dinlenme ve ağrı kesici ilaçlar belirtileri hafifletmeye yardımcı olabilir.)
17. Mumps is less common now thanks to widespread vaccination efforts. (Kabakulak, yaygın aşılama çabaları sayesinde artık daha az yaygındır.)

 1. It’s important to practice good hygiene to prevent the spread of mumps and other infectious diseases. (Kabakulak ve diğer bulaşıcı hastalıkların yayılmasını önlemek için iyi hijyen uygulamak önemlidir.)
 2. The mumps virus can also cause inflammation in the brain and spinal cord, leading to serious neurological problems. (Kabakulak virüsü ayrıca beyin ve omurilikte iltihaba neden olabilir ve ciddi nörolojik problemlere yol açabilir.)
 3. If you suspect you have mumps, it’s important to see a healthcare provider for a diagnosis and treatment plan. (Kabakulak şüphesi varsa, teşhis ve tedavi planı için bir sağlık uzmanına başvurmak önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.