Tribulation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tribulation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tribulation

Tribulation, zorlu, sıkıntılı ve zahmetli zamanları ifade eden bir isimdir.

Örnek Cümleler:

 1. I went through a great tribulation during my last semester at college. (Son dönemimde büyük bir sıkıntı yaşadım.)
 2. The tribulations of war have affected many people around the world. (Savaşın zorlukları dünya genelinde birçok insanı etkiledi.)
 3. Her tribulations in life have made her stronger and more resilient. (Hayatındaki zorluklar onu daha güçlü ve dayanıklı hale getirdi.)
 4. The tribulation of losing his job was a turning point in his life. (İşini kaybetmek, hayatında bir dönüm noktasıydı.)
 5. Many people find comfort in religion during times of tribulation. (Birçok insan, sıkıntılı zamanlarda dinde rahatlama bulur.)
 6. The tribulations of the pandemic have affected every aspect of our lives. (Pandeminin zorlukları hayatımızın her alanını etkiledi.)
 7. His tribulations with addiction have led him to seek professional help. (Bağımlılıkla mücadele etmek, profesyonel yardım aramasına neden oldu.)
 8. The tribulations of being a single parent can be overwhelming at times. (Tek ebeveyn olmanın zorlukları bazen ezici olabilir.)
 9. The tribulations of poverty have been a constant struggle for many families. (Yoksulluğun zorlukları, birçok aile için sürekli bir mücadele olmuştur.)
 10. The tribulations of a long-distance relationship can be challenging. (Uzun mesafeli ilişkinin zorlukları meydan okuyucu olabilir.)
 11. The tribulations of a startup can be daunting but rewarding. (Bir start-up’ın zorlukları yıldırıcı olabilir ancak ödüllendirici de olabilir.)
 12. The tribulations of parenting a child with special needs require patience and understanding. (Özel ihtiyaçları olan bir çocuğa ebeveynlik yapmanın zorlukları sabır ve anlayış gerektirir.)
 13. The tribulations of a political campaign can be intense and draining. (Bir siyasi kampanyanın zorlukları yoğun ve yıpratıcı olabilir.)
 14. The tribulations of a divorce can take a toll on a person’s mental health. (Boşanmanın zorlukları bir kişinin zihinsel sağlığına zarar verebilir.)
 15. The tribulations of a medical diagnosis can be overwhelming for a patient and their family. (Tıbbi teşhisin zorlukları bir hastanın ve ailesinin üstesinden gelmesi güç olabilir.)
 16. The tribulations of a natural disaster can leave communities devastated. (Doğal afetlerin zorlukları toplulukları mahvetebilir.)
 17. The tribulations of a difficult boss can make work life unbearable. (Zorlu bir patronun zorlukları iş hayatını çekilmez hale getirebilir.)
 1. The tribulations of a long-term illness can be emotionally and financially draining. (Uzun süreli bir hastalığın zorlukları duygusal ve maddi açıdan yıpratıcı olabilir.)
 2. The tribulations of a language barrier can make communication difficult. (Dil engelinin zorlukları iletişimi zorlaştırabilir.)
 3. The tribulations of a difficult childhood can have a lasting impact on a person’s life. (Zor bir çocukluğun zorlukları bir kişinin hayatında kalıcı etkilere sahip olabilir.)

(Türkçe çeviriler kalın ve siyah yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.