Triangulation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Triangulation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Triangulation Nedir?


Triangulation, matematik, haritaçılık, astronomi, coğrafya gibi alanlarda kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, üç noktanın birleştirilerek bir üçgen oluşturulması ve bu üçgenin özelliklerinin hesaplanmasıyla gerçekleştirilir.

Örnek cümleler:

 1. Triangulation is a commonly used method in surveying and mapping.
  (Triangülasyon, arazi ölçümü ve haritalama işlemlerinde sıkça kullanılan bir yöntemdir.)

 2. The astronomers used triangulation to measure the distance between two stars.
  (Astronomlar, iki yıldız arasındaki mesafeyi ölçmek için triangülasyon kullanmışlardır.)

 3. The surveyor set up three markers to perform triangulation and map the area.
  (Arazi ölçümü yapmak ve bölgeyi haritalamak için, ölçümcü üç işaret koyarak triangülasyon yapmıştır.)

 4. The triangulation method is used to determine the location of an earthquake epicenter.
  (Triangulation yöntemi, bir deprem merkezinin konumunu belirlemek için kullanılır.)

 5. The engineers used triangulation to calculate the height of a building.
  (Mühendisler, bir binanın yüksekliğini hesaplamak için triangülasyon kullandılar.)

 6. The triangulation method is commonly used in GPS navigation.
  (Triangulation yöntemi, GPS navigasyonunda sıkça kullanılır.)

 7. Triangulation can be used to find the position of a radio signal.
  (Triangulasyon, bir radyo sinyalinin konumunu bulmak için kullanılabilir.)

 8. The geographer used triangulation to map the terrain.
  (Coğrafyacı, araziyi haritalamak için triangülasyon kullanmıştır.)

 9. Triangulation is an important method in geodesy for determining the shape of the Earth.
  (Triangulasyon, Dünya’nın şeklini belirlemede jeodezi için önemli bir yöntemdir.)

 10. The surveyor used triangulation to measure the distance between two points.
  (Arazi ölçümcüsü,

iki nokta arasındaki mesafeyi ölçmek için triangülasyon kullandı.)

 1. Triangulation is used in archaeology to map out excavation sites.
  (Triangulasyon, arkeolojide kazı alanlarını haritalamak için kullanılır.)

 2. The police used triangulation to track a suspect’s location.
  (Polis, şüphelinin konumunu takip etmek için triangülasyon kullandı.)

 3. Triangulation is an important technique in photogrammetry for creating 3D models of objects.
  (Triangulasyon, nesnelerin 3D modellerini oluşturmak için fotogrametri için önemli bir tekniktir.)

 4. The engineers used triangulation to measure the height of a bridge.
  (Mühendisler, bir köprünün yüksekliğini ölçmek için triangülasyon kullandılar.)

 5. The sailors used triangulation to navigate their ship.
  (Gemi kaptanları, gemilerini yönlendirmek için triangülasyon kullandılar.)

 6. The surveyor used triangulation to measure the angles of a building’s walls.
  (Arazi ölçümcüsü, bir binanın duvarlarının açılarını ölçmek için triangülasyon kullandı.)

 7. Triangulation is used in astrophysics to measure the distance between galaxies.
  (Triangulasyon, galaksiler arasındaki mesafeyi ölçmek için astrofizikte kullanılır.)

 8. The surveyor used triangulation to map out the boundaries of a property.
  (Arazi ölçümcüsü, bir mülkün sınırlarını haritalamak için triangülasyon kullandı.)

 9. The archaeologists used triangulation to map out the layout of an ancient city.
  (Arkeologlar, eski bir şehrin düzenini haritalamak için triangülasyon kullandılar.)

 10. Triangulation is a useful tool in navigation and can be used with a compass or GPS device.
  (Triangulasyon, navigasyonda faydalı bir araçtır ve pusula veya GPS cihazı ile kullanılabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.