Decency İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decency İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Decency (Terbiye, Nezaket)

Decency, toplumda kabul edilebilir davranışları ve nezaketi ifade eden bir kelime olarak kullanılır. Bu kelime, insanların birbirine saygı göstermelerini ve iyi niyetle davranmalarını ifade eder.

Örnek cümleler:

 1. It is important to behave with decency towards others. (Başkalarına karşı terbiyeli davranmak önemlidir.)
 2. He always speaks with decency and respect towards his colleagues. (Her zaman meslektaşlarına terbiyeli ve saygılı konuşur.)
 3. Decency is the key to building good relationships with others. (Terbiye, diğer insanlarla iyi ilişkiler kurmanın anahtarıdır.)
 4. The politician’s lack of decency caused public outrage. (Politikacının terbiye eksikliği, halkta öfkeye neden oldu.)
 5. She was known for her decency and kindness towards everyone. (Herkesle terbiyeli ve nazik olmasıyla tanınırdı.)
 6. The company’s code of conduct emphasizes the importance of decency and ethics. (Şirketin davranış kuralları, terbiye ve etiğin önemini vurgular.)
 7. We should always treat others with decency and respect, regardless of their background or beliefs. (Arka planları veya inançları ne olursa olsun, her zaman başkalarına terbiyeli ve saygılı davranmalıyız.)
 8. Decency is not just about how you behave in public, but also how you treat others in private. (Terbiye, sadece kamusal alanda nasıl davrandığınızla ilgili değildir, aynı zamanda özel hayatta diğer insanlara nasıl davrandığınızla da ilgilidir.)
 9. His decency and compassion made him a beloved figure in the community. (Terbiyesi ve merhameti, onu toplumda sevilen bir figür haline getirdi.)
 10. The journalist’s article criticized the lack of decency in the political arena. (Gazetecinin makalesi, siyasi arenadaki terbiye eksikliğini eleştirdi.)
 11. Decency requires us to consider the feelings of others before we act. (Terbiye, hareket etmeden önce diğerlerinin duygularını düşünmemizi gerektirir.)
 12. The school’s values emphasize the importance of honesty, respect, and decency. (Okulun değerleri, dürüstlük, saygı ve terbiyenin önemini vurgular.)
 13. Decency should be practiced not just towards people, but also towards animals and the environment. (Terbiye, sadece insanlara değil, aynı zamanda hayvanlara ve çevreye karşı da uygulanmalıdır.)
 14. The comedian’s jokes were criticized for lacking decency and crossing the line. (Komedyenin şakaları, terbiye eksikliği ve sınırı aşması nedeniyle eleştirildi.)
 15. Decency is an important quality for leaders to have, as it sets an example for others to follow. (Terbiye, liderlerin sahip

etmesi gereken önemli bir niteliktir çünkü diğerleri için örnek teşkil eder.)
16. The company’s decision to donate to charity demonstrates their commitment to decency and social responsibility. (Şirketin hayır kurumlarına bağış yapma kararı, terbiye ve sosyal sorumluluklarına olan bağlılıklarını göstermektedir.)

 1. Decency requires us to speak up when we witness injustice or wrongdoing. (Terbiye, adaletsizliğe veya yanlışa tanık olduğumuzda sesimizi yükseltmemizi gerektirir.)
 2. The movie’s content was deemed inappropriate for children due to its lack of decency and adult themes. (Filmin içeriği, terbiye eksikliği ve yetişkin temaları nedeniyle çocuklar için uygun olmadığı düşünüldü.)
 3. Decency and empathy go hand in hand, as they both involve considering the feelings of others. (Terbiye ve empati el ele gider, çünkü her ikisi de diğerlerinin duygularını düşünmeyi gerektirir.)
 4. The politician’s decency and integrity won the trust and support of the public. (Politikacının terbiyesi ve dürüstlüğü, halkın güvenini ve desteğini kazandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.