Tremulous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tremulous İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tremulous

Türkçe Anlamı: Titrek, Sarsıntılı

 1. The ground beneath my feet was tremulous.
  (Titrek bir zemin altında ayakta duruyordum.)

 2. She spoke with a tremulous voice.
  (O, titrek bir sesle konuştu.)

 3. The experience left me feeling tremulous and unsure.
  (Deneyim beni titrek ve emin olmayan hissettirdi.)

 4. His hand was tremulous as he signed the document.
  (O, belgeyi imzalarken eli titredi.)

 5. The tremulous waters of the lake made me feel uneasy.
  (Gölün titrek suları beni rahatsız etti.)

 6. She had a tremulous smile on her face as she walked down the aisle.
  (Gelin yürürken yüzünde titrek bir gülümseme vardı.)

 7. The tremulous leaves on the trees rustled in the wind.
  (Rüzgarla birlikte ağaçlardaki titrek yapraklar hışırdadı.)

 8. He was filled with a tremulous excitement as he waited for the results.
  (Sonuçları beklerken titrek bir heyecanla doluydu.)

 9. The tremulous flame flickered in the darkness.
  (Karanlıkta titrek alev çırpındı.)

 10. The old man’s voice was tremulous with emotion as he spoke about his memories.
  (Yaşlı adamın hatıralarından bahsederken sesi titrek bir duygusallıkla doluydu.)

 11. I could feel my hands becoming tremulous as I approached the stage.
  (Sahneye yaklaştıkça ellerimin titrediğini hissedebiliyordum.)

 12. The tremulous ground made it difficult to walk steadily.
  (Titrek zemin, istikrarlı yürümeyi zorlaştırdı.)

 13. She had a tremulous feeling of anticipation as she waited for him to arrive.
  (O, onun gelmesini beklerken titrek bir heyecan hissetti.)

 14. The tremulous notes of the piano filled the room.
  (Piyano notasındaki titrek sesler odayı doldurdu.)

 15. The tremulous image on the screen made it difficult to watch.
  (Ekrandaki titrek görüntü izlemeyi zorlaştırdı.)

 16. He spoke with a tremulous conviction that moved the audience.
  (O, izleyicileri hareketlendiren titrek bir inançla konuştu.)

 17. The tremulous sensation in my stomach made me feel nauseous.
  (Karnımdaki titrek his beni mide bulantısı yaptı.)

 18. The tremulous hand of the clock ticked away the seconds.
  (Saatteki titrek akrep saniyeleri tıklattı.)

 19. Her tremulous laughter filled the room with joy.
  (O, titrek kahkahasıyla odayı neşeyle doldurdu.)

 20. The tremulous ground made it feel like an earthquake was coming.
  (Titrek zemin sanki deprem geliyormuş gibi hissettirdi.)

Continued

 1. I continued to study even when I felt like giving up.
  (Vazgeçmek istediğimde bile çalışmaya devam ettim.)

 2. The meeting will be continued tomorrow.
  (Toplantı yarın devam edecek.)

 3. Despite the obstacles, he continued with his plan.
  (Engellere rağmen, planına devam etti.)

 4. She continued to run even though she was exhausted.
  (Yorulmuş olmasına rağmen koşmaya devam etti.)

 5. We need to continue our efforts to make a positive change.
  (Olumlu bir değişiklik yapmak için çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor.)

 6. The road continued for miles and miles.
  (Yol, mil mil devam etti.)

 7. He continued to smile even in the face of adversity.
  (Zorluklarla karşılaşmasına rağmen gülümsemeye devam etti.)

 8. The movie will be continued in the sequel.
  (Film devam halkasında devam edecek.)

 9. She continued to play the piano even after her hands started to ache.
  (Elleri ağrımaya başladıktan sonra bile piyano çalmaya devam etti.)

 10. The teacher asked the students to continue their work quietly.
  (Öğretmen öğrencilere sessizce çalışmaya devam etmelerini söyledi.)

 11. The storm continued to rage throughout the night.
  (Fırtına tüm gece boyunca devam etti.)

 12. The band played on and continued to entertain the crowd.
  (Grup çalmaya devam etti ve kalabalığı eğlendirmeye devam etti.)

 13. She continued to fight for her rights, even in the face of opposition.
  (Hakları için mücadele etmeye devam etti, muhalefete rağmen.)

 14. The traffic continued to move slowly due to the accident ahead.
  (Önündeki kazadan dolayı trafik yavaşlamaya devam etti.)

 15. Despite the rain, the game continued as scheduled.
  (Yağmura rağmen, oyun planlandığı gibi devam etti.)

 16. He continued to work on his novel, even though he faced writer’s block.
  (Yazar bloğuyla karşı karşıya kalsa bile romanı üzerinde çalışmaya devam etti.)

 17. The class continued to discuss the topic until everyone understood it.
  (Sınıf, herkes anlayana kadar konuyu tartışmaya devam etti.)

 18. The conversation continued late into the night.
  (Sohbet gece yarısına kadar devam etti.)

 19. She continued to practice her dance moves until she got them right.
  (Doğru yapana kadar dans hareketlerini çalışmaya devam etti.)

 20. The tradition has continued for generations.
  (Gelenek nesiller boyunca devam etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.