Tree Of Knowledge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tree Of Knowledge İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tree of Knowledge

Türkçe Anlamı: Bilgi Ağacı

 1. The Tree of Knowledge in the Bible is said to have been in the Garden of Eden. – İncil’deki Bilgi Ağacı, Bahçe-i Adem’de olduğu söylenir.
 2. The Tree of Knowledge is a common metaphor for the acquisition of knowledge. – Bilgi Ağacı, bilginin kazanımı için yaygın bir metafordur.
 3. The Tree of Knowledge is often depicted with apples hanging from its branches. – Bilgi Ağacı, dallarından elma sarkan şekilde sıklıkla tasvir edilir.
 4. In many cultures, the Tree of Knowledge represents wisdom and enlightenment. – Birçok kültürde Bilgi Ağacı, bilgelik ve aydınlanmayı temsil eder.
 5. The Tree of Knowledge has been the subject of many works of literature and art. – Bilgi Ağacı, birçok edebi eserin ve sanat eserinin konusu olmuştur.
 6. Some people believe that the Tree of Knowledge represents the quest for knowledge and understanding. – Bazı insanlar Bilgi Ağacı’nın bilgi ve anlayış arayışını temsil ettiğine inanırlar.
 7. The Tree of Knowledge is often associated with the concept of original sin. – Bilgi Ağacı, orijinal günah kavramıyla sıklıkla ilişkilendirilir.
 8. The Tree of Knowledge is a symbol of the duality of human nature. – Bilgi Ağacı, insan doğasının ikiliği sembolüdür.
 9. The Tree of Knowledge is a powerful symbol in religious and spiritual traditions. – Bilgi Ağacı, dini ve manevi geleneklerde güçlü bir semboldür.
 10. The Tree of Knowledge represents the danger and temptation of knowledge. – Bilgi Ağacı, bilginin tehlikesini ve baştan çıkarıcılığını temsil eder.
 11. Many ancient civilizations had their own versions of the Tree of Knowledge myth. – Birçok antik uygarlık, Bilgi Ağacı efsanesinin kendi versiyonlarına sahipti.
 12. The Tree of Knowledge is often associated with the idea of forbidden knowledge. – Bilgi Ağacı, yasak bilgi fikriyle sıklıkla ilişkilendirilir.
 13. The Tree of Knowledge is a symbol of human curiosity and the pursuit of knowledge. – Bilgi Ağacı, insan merakı ve bilgi arayışının sembolüdür.
 14. The Tree of Knowledge is a symbol of the human desire for wisdom and understanding. – Bilgi Ağacı, insanların bilgelik ve anlayış arzusunun sembolüdür.
 15. The Tree of Knowledge is a powerful symbol of the human search for meaning in life. – Bilgi Ağacı, insanların hayatta anlam arayışının güçlü bir sembolüdür.
 16. The Tree of Knowledge represents the human need to understand the world around us. – Bilgi Ağacı, çevremizi anlama ihtiyacımızı temsil eder.
 17. The Tree of Knowledge is a symbol of the human capacity for learning and growth. – Bil

gi Ağacı, öğrenme ve büyüme kapasitemizin sembolüdür.
18. The Tree of Knowledge represents the struggle between good and evil. – Bilgi Ağacı, iyi ve kötü arasındaki mücadeleyi temsil eder.

 1. The Tree of Knowledge is a reminder that knowledge comes with a price. – Bilgi Ağacı, bilginin bir bedeli olduğunu hatırlatır.
 2. The Tree of Knowledge is a symbol of the human desire for progress and advancement. – Bilgi Ağacı, insanların ilerleme ve gelişme arzusunun sembolüdür.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.