Trapper İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trapper İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trapper Nedir?

Trapper, genellikle avcılıkta kullanılan tuzakçı veya tuzağı kuran kişidir. Bu kişiler, hayvanları avlamak veya kontrol altında tutmak için tuzağı kullanırlar.

Örnek Cümleler:

 1. I saw a trapper setting a trap for a beaver. (Bir kunduz için tuzak kuran bir tuzakçı gördüm.)
 2. The trapper caught a fox in his trap. (Tuzakçı tuzakta bir tilki yakaladı.)
 3. Trappers used to catch animals for their fur. (Tuzakçılar, hayvanları kürkleri için yakalardı.)
 4. He learned how to be a trapper from his grandfather. (Dedesinden tuzakçı olmayı öğrendi.)
 5. The trapper was skilled in setting up different types of traps. (Tuzakçı, farklı türde tuzaklar kurmakta ustaydı.)
 6. Trappers often work in remote areas. (Tuzakçılar genellikle uzak bölgelerde çalışırlar.)
 7. The trapper caught a raccoon in his trap. (Tuzakçı, tuzakta bir rakun yakaladı.)
 8. He made a living as a trapper in the wilderness. (Vahşi doğada tuzakçı olarak geçimini sağladı.)
 9. The trapper had a deep respect for the animals he caught. (Tuzakçı, yakaladığı hayvanlara derin bir saygı duydu.)
 10. Trappers need to have patience and persistence. (Tuzakçılar sabır ve azme sahip olmalıdır.)
 11. The trapper checked his traps every morning. (Tuzakçı her sabah tuzaklarını kontrol etti.)
 12. The trapper released the animals he caught unharmed. (Tuzakçı, yakaladığı hayvanları zarar görmeden serbest bıraktı.)
 13. Trappers sometimes have to deal with dangerous animals. (Tuzakçılar bazen tehlikeli hayvanlarla uğraşmak zorunda kalırlar.)
 14. The trapper sold the fur of the animals he caught. (Tuzakçı, yakaladığı hayvanların kürklerini sattı.)
 15. Trappers have to be knowledgeable about the habits of the animals they are trapping. (Tuzakçılar, tuzak kurdukları hayvanların alışkanlıklarını bilmelidirler.)
 16. The trapper set up a trap near the river. (Tuzakçı, nehir yakınında bir tuzak kurdu.)
 17. Trappers have been around for centuries. (Tuzakçılar yüzyıllardır varlar.)
 18. The trapper showed me how to bait the trap. (Tuzakçı, tuzak için nasıl yem kullanacağımı gösterdi.)
 19. Trappers have to be careful not to harm non-target animals. (Tuzakçılar, hedeflenmeyen hayvanlara zarar vermemeye dikkat etmelidirler.)
 20. The trapper

‘s lifestyle was solitary, but he enjoyed the peace and quiet of the wilderness. (Tuzakçının yaşam tarzı yalnızdı, ancak vahşi doğanın huzurunu ve sessizliğini seviyordu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.