Trace İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trace İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trace İle İlgili Cümleler

Trace, iz veya belirti anlamına gelir. Ayrıca bilgisayar bilimlerinde de kullanılır ve programların çalışmasını izlemek veya kaydetmek için kullanılan bir işlemdir.

 1. I could see a trace of sadness in her eyes. (Gözlerinde bir hüzün izi görebiliyordum.)
 2. The detectives found a trace of blood on the floor. (Polisler, yerde bir kan izi buldular.)
 3. There was no trace of the missing hiker in the area. (Kayıp dağcının bölgede hiçbir izine rastlanmadı.)
 4. The archaeologists discovered a trace of ancient civilization. (Arkeologlar, eski bir medeniyetin bir izini keşfettiler.)
 5. He left a trace of his perfume on the letter. (Mektupta parfümünün bir belirtisini bıraktı.)
 6. The dog followed the trace of the rabbit’s scent. (Köpek, tavşanın koku izini takip etti.)
 7. We need to trace the source of the problem. (Sorunun kaynağını izlememiz gerekiyor.)
 8. The artist traced the outline of the model onto the canvas. (Sanatçı, modelin çizgisini tuvale çizdi.)
 9. She tried to trace her family tree back several generations. (Ailesinin soy ağacını birkaç nesil geriye kadar izlemeye çalıştı.)
 10. The computer program traced the user’s keystrokes. (Bilgisayar programı, kullanıcının tuş vuruşlarını izledi.)
 11. The doctor ordered a trace of the patient’s heart activity. (Doktor, hastanın kalp aktivitesinin bir izini istedi.)
 12. The police traced the stolen car to a chop shop. (Polis, çalınan arabayı hurdalığa kadar izledi.)
 13. The map traced the route of the hiking trail. (Harita, yürüyüş yolunun rotasını izledi.)
 14. The teacher traced the student’s mistake back to a misunderstanding. (Öğretmen, öğrencinin hatasını bir yanlış anlamaya kadar izledi.)
 15. The meteorologists traced the hurricane’s path. (Meteorologlar, kasırganın yolunu izlediler.)
 16. She traced her finger along the edge of the table. (Parmağını masanın kenarı boyunca izledi.)
 17. The police traced the phone call to a payphone. (Polis, telefon görüşmesinin kaynağını bir telefon kulubesine kadar izledi.)
 18. The artist traced the movement of the dancer with her pencil. (Sanatçı, dansçının hareketlerini kalemle izledi.)
 19. The scientist traced the evolution of the species over millions of years. (Bilim adamı, türün evrimini milyonlarca yıl geriye kadar izledi.)
 20. The software program can trace the source code of a computer program. (Yazılım programı, bir bilgisayar programının kaynak kodunu izleyebilir.)
 1. The detectives are trying to trace the suspect’s whereabouts. (Polisler, şüphelinin nerede olduğunu izlemeye çalışıyor.)
 2. There was a trace of disappointment in his voice when he heard the news. (Haberleri duyduğunda, sesinde bir hayal kırıklığı belirtisi vardı.)
 3. The historian traced the origins of the ancient civilization to a specific location. (Tarihçi, eski medeniyetlerin kökenlerini belirli bir konuma kadar izledi.)
 4. She left a trace of her presence in the room, with her belongings scattered around. (Oda içindeki eşyaları etrafa dağıtmak suretiyle, varlığının bir izini bıraktı.)
 5. The scientists were able to trace the chemical reaction back to its initial stages. (Bilim insanları, kimyasal reaksiyonun başlangıç aşamalarına kadar izleyebildiler.)
 6. The forensic team was able to trace the fingerprints back to the suspect. (Adli ekip, parmak izlerini şüpheliye kadar izleyebildi.)
 7. The artist traced the contours of the landscape onto the canvas. (Sanatçı, manzaranın çizgilerini tuvale izledi.)
 8. The software program can trace the IP address of a website visitor. (Yazılım programı, bir web sitesi ziyaretçisinin IP adresini izleyebilir.)
 9. The linguist traced the evolution of language over thousands of years. (Dil bilimci, dilin binlerce yıl boyunca evrimini izledi.)
 10. The spy was able to trace the secret communication back to its source. (Casus, gizli iletişimi kaynağına kadar izleyebildi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.