Tough İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tough İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tough İle İlgili Cümleler

Anlamı: zorlu, güçlü, dayanıklı

 1. The hike was tough, but the view at the top was worth it. (Yürüyüş zordu, ama tepedeki manzara buna değerdi.)
 2. He is one tough competitor on the field. (Saha içinde o zorlu bir rakip.)
 3. It takes a tough person to survive in the wilderness. (Vahşi doğada hayatta kalmak için güçlü biri olmak gerekir.)
 4. The meat was too tough to chew. (Et çiğnemek için çok sertti.)
 5. She has a tough decision to make. (Karar vermesi zor bir kararı var.)
 6. The team had a tough season, but they never gave up. (Takımın zor bir sezonu vardı, ama asla pes etmediler.)
 7. He is a tough negotiator and always gets what he wants. (O, zorlu bir müzakereci ve her zaman istediğini alır.)
 8. The exam was so tough that many students failed. (Sınav çok zor olduğu için birçok öğrenci başarısız oldu.)
 9. The leather jacket was tough and durable. (Deri ceket zorlu ve dayanıklıydı.)
 10. She has a tough personality and doesn’t let anyone push her around. (O, zorlu bir kişiliğe sahip ve kimseye boyun eğmez.)
 11. The job requires someone who is tough and can handle stressful situations. (İş, zorlu ve stresli durumlarla baş edebilen birine ihtiyaç duyuyor.)
 12. The coach is known for being tough on his players. (Koç, oyuncularına karşı zorlu olmasıyla tanınıyor.)
 13. The weather conditions were tough, but the athletes still competed. (Hava koşulları zordu ama sporcular yine de yarıştı.)
 14. The military training was tough but prepared him for combat. (Askeri eğitim zordu ama onu savaşa hazırladı.)
 15. She has had a tough life but has always remained optimistic. (O, zor bir hayatı oldu ama her zaman iyimser kaldı.)
 16. The marathon was tough, but he managed to finish it. (Maraton zordu ama onu bitirmeyi başardı.)
 17. He has a tough exterior, but he is actually quite sensitive. (O, zorlu bir dış görünüme sahip ama aslında oldukça hassas.)
 18. The company is going through a tough time financially. (Şirket maddi olarak zor bir dönemden geçiyor.)
 19. The steak was tough and overcooked. (Biftek sert ve fazla pişirilmişti.)
 20. She had a tough childhood but has overcome many obstacles. (O, zor bir çocukluk geçirdi ama birçok engeli aştı.)
 1. The new workout routine is tough, but it’s helping me get in shape. (Yeni egzersiz programı zorlu ama formda kalmama yardımcı oluyor.)
 2. She’s a tough boss, but she gets results. (O, zorlu bir patron ama sonuçları alıyor.)
 3. The puzzle was so tough that it took me hours to solve. (Bulmaca o kadar zordu ki çözmek saatlerimi aldı.)
 4. He’s been through some tough times, but he’s still standing. (O, bazı zor zamanlar geçirdi ama hala ayakta.)
 5. The construction workers had to lift some tough materials. (İnşaat işçileri zorlu malzemeler kaldırmak zorunda kaldı.)
 6. The negotiations were tough, but they finally reached an agreement. (Müzakereler zorlu idi ama sonunda anlaşmaya vardılar.)
 7. The hike through the desert was tough, but the scenery was breathtaking. (Çöldeki yürüyüş zordu ama manzara nefes kesiciydi.)
 8. The soccer match was tough, with both teams playing aggressively. (Futbol maçı zorlu geçti, her iki takım da agresif oynadı.)
 9. She’s a tough critic and rarely gives out compliments. (O, zorlu bir eleştirmen ve nadiren övgü verir.)
 10. The surgery was tough, but the patient is now recovering well. (Ameliyat zordu ama hastanın şimdi iyi bir şekilde toparlanıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.