Topic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Topic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Topic

Topic, Türkçede “konu” anlamına gelir. Bir konu hakkında konuşma, yazma veya düşünme ile ilgili bir kelime olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. The topic of today’s discussion is climate change. (Bugünkü tartışmanın konusu iklim değişikliği.)
 2. We need to choose a topic for our research paper. (Araştırma makalemiz için bir konu seçmeliyiz.)
 3. The speaker introduced the topic of the conference. (Konferansın konusunu sunan konuşmacı.)
 4. The topic of the movie is about a young girl’s journey to self-discovery. (Filmin konusu genç bir kızın kendini keşfetme yolculuğu hakkında.)
 5. The teacher asked the students to brainstorm topics for their essays. (Öğretmen öğrencilerden, denemeleri için konu fikirleri üretmelerini istedi.)
 6. The topic of the article is the benefits of meditation. (Makalenin konusu meditasyonun faydaları.)
 7. She always brings up the topic of her ex-boyfriend in every conversation. (Her sohbette eski erkek arkadaşı konusunu açar.)
 8. The topic of the lecture was the history of art. (Dersin konusu sanat tarihiydi.)
 9. We need to narrow down our topic to make our research more focused. (Araştırmamızı daha odaklı hale getirmek için konumuzu daraltmamız gerekiyor.)
 10. The topic of the book club meeting is the latest bestseller. (Kitap kulübü toplantısının konusu en son çıkan en çok satan kitap.)
 11. The article explores the topic of renewable energy. (Makale yenilenebilir enerji konusunu araştırıyor.)
 12. The topic of the debate was gun control. (Debattaki konu silah kontrolüydü.)
 13. We spent the whole class discussing the topic of cyberbullying. (Tüm dersimizi siber zorbalık konusunu tartışarak geçirdik.)
 14. The topic of the conference is artificial intelligence. (Konferansın konusu yapay zeka.)
 15. I don’t want to talk about that topic anymore. (O konu hakkında daha fazla konuşmak istemiyorum.)
 16. The topic of the news segment was the latest political scandal. (Haber bölümünün konusu son siyasi skandal.)
 17. We need to research different topics to find the best one for our presentation. (Sunumumuz için en iyi konuyu bulmak için farklı konular araştırmamız gerekiyor.)
 18. The topic of the essay is the impact of social media on mental health. (Denemenin konusu sosyal medyanın zihinsel sağlık üzerindeki etkisi.)
 19. The topic of the documentary is the life of a famous musician. (Belgeselin konusu ünlü bir müzisyenin hayatı.)
 20. The teacher gave us a list of potential topics for our final paper

Usage

Topic kelimesi, konuşma, yazma veya düşünme hakkında kullanıldığı zaman genellikle “about” veya “of” gibi ilgeçlerle birlikte kullanılır. Örneğin, “The topic of the discussion was politics” veya “We talked about the topic of climate change.”

Ayrıca, “on” ve “about” gibi başka ilgeçlerle de kullanılabilir. Örneğin, “I read an article on the topic of health” veya “She gave a presentation about the topic of gender equality.”

Bir cümlede topic kelimesinin kullanımı, genellikle konunun ne olduğunu açıklamak veya belirlemek için yapılır. Örneğin, “The topic of the meeting is the new project” veya “We need to decide on a topic for our presentation.”

Topic kelimesi ayrıca, bir konunun özel bir bölümünü veya alt başlığını da ifade edebilir. Örneğin, “The topic of the second chapter is the history of ancient civilizations.”

Ayrıca, topic kelimesi sadece sözlü veya yazılı iletişimde kullanılmaz, aynı zamanda eğitim, iş ve hatta günlük hayatta da kullanılabilir. Örneğin, “The teacher assigned a topic for the research paper” veya “I need to find a topic for my blog post.”

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.