Toadstool İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Toadstool İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Toadstool Nedir?

Toadstool, mantar familyasına ait bir türdür ve bazı türleri insanlar için zehirli olabilir.

 1. Do not eat any toadstools you find in the forest. (Ormanda bulduğunuz herhangi bir zehirli mantarı yemeyin.)
 2. They found a toadstool growing in the garden. (Bahçede büyüyen bir zehirli mantar buldular.)
 3. The toadstools in this area are known to be poisonous. (Bu bölgedeki zehirli mantarlar zehirli oldukları bilinmektedir.)
 4. He accidentally ate a toadstool and got sick. (Kazara bir zehirli mantar yedi ve hasta oldu.)
 5. She picked a toadstool and brought it inside to show her family. (Bir zehirli mantar topladı ve ailesine göstermek için içeriye getirdi.)
 6. The toadstools looked so beautiful, but they were dangerous. (Zehirli mantarlar çok güzel görünüyorlardı, ancak tehlikeliydiler.)
 7. Many animals avoid eating toadstools because they know they are poisonous. (Birçok hayvan zehirli olduklarını bildiği için zehirli mantarları yemekten kaçınırlar.)
 8. You should never touch a toadstool with bare hands. (Çıplak ellerle asla bir zehirli mantara dokunmamalısınız.)
 9. The toadstools are starting to appear in the forest after the rain. (Yağmur sonrası zehirli mantarlar ormanda belirmeye başladılar.)
 10. The toadstool is a common sight in this part of the forest. (Bu ormanın bu bölgesinde zehirli mantar sık görülen bir manzaradır.)
 11. He went mushroom hunting and found a toadstool. (Mantar avına çıktı ve bir zehirli mantar buldu.)
 12. There are many different species of toadstools, some of which are deadly. (Zehirli mantarların birçok farklı türü vardır, bazıları öldürücüdür.)
 13. The children were warned not to touch any toadstools they might come across. (Çocuklar karşılarına çıkabilecek herhangi bir zehirli mantara dokunmamaları konusunda uyarıldılar.)
 14. The toadstools grow quickly in damp and dark places. (Zehirli mantarlar nemli ve karanlık yerlerde hızla büyürler.)
 15. He became ill after eating a toadstool that he found in the woods. (Ormanda bulduğu bir zehirli mantarı yedikten sonra hasta oldu.)
 16. She took a picture of the toadstool

and shared it on social media, warning others about its toxicity. (Bir zehirli mantarın fotoğrafını çekti ve toksisitesi hakkında diğerleri için uyarıda bulunarak sosyal medyada paylaştı.)
17. The toadstool had a distinct smell, which helped identify it as a poisonous variety. (Zehirli mantarın belirgin bir kokusu vardı, bu da onu zehirli bir tür olarak tanımlamaya yardımcı oldu.)

 1. It is important to be able to recognize the difference between edible mushrooms and toadstools to avoid poisoning. (Zehirlenmeyi önlemek için yenilebilir mantarlar ile zehirli mantarlar arasındaki farkı tanıyabilmek önemlidir.)
 2. The toadstool’s bright colors were a warning sign to animals that it was poisonous. (Zehirli mantarın canlı renkleri, hayvanlara onun zehirli olduğu konusunda bir uyarı işaretiydi.)
 3. She joined a mushroom identification class to learn how to distinguish between different types of mushrooms, including toadstools. (Farklı mantar türleri arasında, zehirli mantarlar dahil olmak üzere ayırt etmeyi öğrenmek için bir mantar tanımlama sınıfına katıldı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.