Tithe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tithe İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Tithe Nedir?


Tithe, genellikle Hristiyanlıkta kullanılan bir terimdir ve bireylerin gelirlerinin belirli bir yüzdesini, genellikle kiliseye veya hayır kurumlarına bağışladıkları anlamına gelir.

Örnek Cümleler:


1. I always make sure to tithe 10% of my income to my church. (Her zaman gelirimin %10’unu kiliseme verdiğimden emin olurum.)
2. The church encourages its members to tithe regularly. (Kilise üyelerini düzenli olarak zekat vermeye teşvik eder.)
3. Tithing is an important aspect of many religions. (Zekat vermek, birçok din için önemli bir yönüdür.)
4. The couple decided to tithe a portion of their wedding gifts to charity. (Çift, düğün hediyelerinin bir kısmını hayır kurumlarına verme kararı aldı.)
5. Tithe can also refer to giving a portion of one’s time or talents to the community. (Zekat, bir kişinin zamanının veya yeteneklerinin bir kısmını topluma vermeyi de ifade edebilir.)
6. Many people find that tithing brings them a sense of fulfillment and purpose. (Birçok insan, zekat vermenin kendilerine bir tatmin ve amaç duygusu getirdiğini bulur.)
7. The church uses the tithes it receives to fund various programs and initiatives. (Kilise aldığı zekatları çeşitli programlar ve girişimler için kullanır.)
8. Some people choose to tithe more than 10% of their income as a way to give back to their community. (Bazı insanlar, topluma geri vermenin bir yolu olarak gelirlerinin %10’undan daha fazla zekat verirler.)
9. Tithing is seen as a form of stewardship, or responsible management of one’s resources. (Zekat vermek, bir kişinin kaynaklarını sorumlu bir şekilde yönetme şekli olarak görülür.)
10. The pastor gave a sermon on the importance of tithing and giving back to the community. (Papaz, zekat vermenin ve topluma geri vermenin önemine dair bir vaaz verdi.)
11. The church organizes regular tithe drives to encourage members to give back. (Kilise, üyelerin geri vermelerini teşvik etmek için düzenli zekat kampanyaları düzenler.)
12. Many people believe that tithing is a way to show gratitude for one’s blessings. (Birçok insan, zekat vermenin nimetlere şükran göstermenin bir yolu olduğuna inanır.)
13. The Bible teaches that Christians should tithe 10% of their income. (Kutsal Kitap, Hristiyanların gelirlerinin %10’unu zekat olarak vermeleri gerektiğini öğretir.)
14. Some churches require members to tithe in order to be considered in good standing. (Bazı kiliseler, iyi bir durumda kabul edilmek için

zeka vermenin zorunlu olduğunu şart koşarlar.)
15. The act of tithing can be a form of worship for many believers. (Zekat vermek, birçok inanan için ibadetin bir şekli olabilir.)

  1. The church keeps track of tithes and issues receipts for tax purposes. (Kilise, zekatları takip eder ve vergi amaçlı makbuzlar verir.)
  2. Some people choose to tithe anonymously, without seeking recognition for their contributions. (Bazı insanlar, katkıları için tanınma aramadan anonim olarak zekat verirler.)
  3. Tithing can also be done through volunteering time and effort for charitable causes. (Zekat vermek, hayırsever nedenler için zaman ve çaba harcayarak da yapılabilir.)
  4. The concept of tithing has been present in various cultures and religions throughout history. (Zekat verme kavramı, tarihte çeşitli kültürler ve dinlerde var olmuştur.)
  5. Tithing is a personal decision and varies from person to person based on their beliefs and financial situation. (Zekat vermek, kişisel bir karardır ve kişinin inançlarına ve mali durumuna göre değişebilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.