Theorise İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Theorise İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Theorize

Türkçe anlamı: Teorize etmek, bir konu hakkında teori geliştirmek.

 1. She theorized that the company’s profits would increase by the end of the year. (Şirketin karının yıl sonuna kadar artacağını teorize etti.)
 2. He spent hours theorizing about the cause of the accident. (Kazanın sebebi hakkında saatlerce teori geliştirdi.)
 3. It’s difficult to theorize without all the necessary information. (Gerekli tüm bilgiler olmadan teori geliştirmek zordur.)
 4. Scientists are still theorizing about the origins of the universe. (Bilim insanları hala evrenin kökenleri hakkında teori geliştiriyorlar.)
 5. She theorized that the new treatment would be more effective than the old one. (Yeni tedavinin eski tedaviden daha etkili olacağını teorize etti.)
 6. They spent hours theorizing about the motives behind the crime. (Suçun arkasındaki nedenler hakkında saatlerce teori geliştirdiler.)
 7. It’s important to theorize before conducting experiments. (Deneyler yapmadan önce teori geliştirmek önemlidir.)
 8. He theorized that the new technology would revolutionize the industry. (Yeni teknolojinin endüstriyi devrim yapacağını teorize etti.)
 9. They theorized that the disease was caused by a virus. (Hastalığın bir virüs tarafından oluşturulduğunu teorize ettiler.)
 10. She theorized that the artist was influenced by her travels. (Sanatçının seyahatlerinden etkilendiğini teorize etti.)
 11. He theorized that the political situation would improve in the coming months. (Politik durumun önümüzdeki aylarda düzeleceğini teorize etti.)
 12. They spent years theorizing about the possibility of time travel. (Zaman yolculuğunun mümkünlüğü hakkında yıllarca teori geliştirdiler.)
 13. She theorized that the new product would be popular among teenagers. (Yeni ürünün gençler arasında popüler olacağını teorize etti.)
 14. He theorized that the company’s success was due to its strong leadership. (Şirketin başarısının güçlü liderliğine bağlı olduğunu teorize etti.)
 15. They theorized that the crime was committed by someone who knew the victim. (Suçun kurbanı tanıyan biri tarafından işlendiğini teorize ettiler.)
 16. She theorized that the plant needed more sunlight to thrive. (Bitkinin gelişmesi için daha fazla güneş ışığına ihtiyacı olduğunu teorize etti
 1. He theorized that the increase in crime was due to economic factors. (Suçta artışın ekonomik faktörlere bağlı olduğunu teorize etti.)
 2. They spent weeks theorizing about the best way to market the product. (Ürünü en iyi şekilde pazarlamak için haftalarca teori geliştirdiler.)
 3. She theorized that the novel was a commentary on modern society. (Romanın modern toplum üzerine bir yorum olduğunu teorize etti.)
 4. He theorized that the increase in pollution was causing health problems. (Kirliliğin artmasının sağlık sorunlarına neden olduğunu teorize etti.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.