Thence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Thence İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Thence

 • Türkçe Anlamı: Oradan, o yüzden, dolayısıyla

Thence, İngilizce cümlelerde sıklıkla kullanılan bir bağlaçtır. Aşağıda thence kelimesinin kullanımına örnek cümleler verilmiştir.

 1. I need to go to the store, and thence to the bank. (Ben markete gitmeliyim, ve oradan bankaya gitmeliyim.)
 2. The river flows thence into the sea. (Nehir oradan denize akar.)
 3. The train station is just down the road, and thence we can take a taxi to the hotel. (Tren istasyonu sadece yolun aşağısında ve oradan taksiyle otele gidebiliriz.)
 4. He was born in Paris, and thence moved to London when he was 10. (O, Paris’te doğdu ve oradan 10 yaşındayken Londra’ya taşındı.)
 5. We need to make a stop at the gas station, and thence we will continue on our trip. (Biz, benzinciye uğramalıyız ve oradan yolculuğumuza devam edeceğiz.)
 6. She learned to play the piano in college, and thence became a professional pianist. (O, kolejde piyano çalmayı öğrendi ve oradan profesyonel bir piyanist oldu.)
 7. The trail leads through the forest and thence up the mountain. (Yol, ormanın içinden geçer ve oradan dağa doğru çıkar.)
 8. The plane will take off from JFK Airport, and thence fly to London. (Uçak JFK Havalimanı’ndan kalkacak ve oradan Londra’ya uçacak.)
 9. The letter was sent to my old address, and thence forwarded to my new one. (Mektup, eski adresime gönderildi ve oradan yeni adresime yönlendirildi.)
 10. He left his hometown and thence never returned. (O, memleketinden ayrıldı ve oradan hiç geri dönmedi.)
 11. The goods were shipped from the factory to the warehouse, and thence to the distributor. (Mallar fabrikadan depoya gönderildi ve oradan da distribütöre gönderildi.)
 12. They walked along the beach, and thence up the cliff to the lighthouse. (Onlar, sahil boyunca yürüdüler ve oradan fenerin bulunduğu uçuruma doğru çıktılar.)
 13. She finished high school and thence went to college. (O, liseden mezun oldu ve oradan üniversiteye gitti.)
 14. The ship sailed from the harbor, and thence out to sea. (Gemi, limandan hareket etti ve oradan denize açıldı.)
 15. The road leads through the valley, and thence over the mountain pass. (Yol, vadiden geçer ve oradan dağ geçidinin üzerinden geçer.)
 16. He went to the store, and thence to the post office to mail a package. (O, mağazaya gitti ve oradan paketi postaneye göndermek için gitti.)
 1. The river flowed through the city and thence to the ocean. (Nehir şehrin içinden geçti ve oradan okyanusa aktı.)
 2. They climbed up the hill, and thence had a beautiful view of the countryside. (Onlar, tepeye tırmandılar ve oradan kırsalın güzel manzarasını gördüler.)
 3. She studied abroad for a year, and thence returned to her home country. (O, bir yıl yurtdışında okudu ve oradan ülkesine geri döndü.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.