The Trinity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

The Trinity İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Trinity Nedir?

Trinity, İngilizce’de üçlü anlamına gelen bir kelime. İnanç, felsefe ve bilim gibi çeşitli alanlarda kullanılabilir. Genellikle Hristiyanlıkta kullanılan bir terim olarak, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un birlikte oluşturduğu kutsal üçlemeden bahseder.

Örnek cümleler:

 1. The concept of the Holy Trinity is central to the Christian faith. (Kutsal Üçleme kavramı Hristiyanlıkta merkezi bir konumdadır.)
 2. The Trinity symbolizes the unity of God in Christianity. (Üçlü, Hristiyanlıkta Tanrı’nın birliğini simgeler.)
 3. The Trinity is a mystery that can never be fully understood by human minds. (Üçlü, insan zihni tarafından tamamen anlaşılamayan bir sırdır.)
 4. In philosophy, the concept of the trinity can refer to the mind-body-spirit connection. (Felsefede, üçlü kavramı zihin-bedensel-ruhsal bağlantıya atıfta bulunabilir.)
 5. The trinity of science, technology, and innovation drives progress in modern society. (Bilim, teknoloji ve yenilik üçlüsü, modern toplumda ilerlemeyi sağlar.)
 6. The trinity of health, wealth, and happiness is the ultimate goal for many people. (Sağlık, zenginlik ve mutluluk üçlüsü, birçok insanın nihai hedefidir.)
 7. The Trinity River runs through Texas and empties into the Gulf of Mexico. (Trinity Nehri, Teksas’tan geçer ve Meksika Körfezi’ne dökülür.)
 8. The Trinity College in Dublin is one of the oldest universities in Ireland. (Dublin’deki Trinity College, İrlanda’nın en eski üniversitelerinden biridir.)
 9. The concept of the trinity is also found in Hinduism, where it is known as Trimurti. (Üçlü kavramı, Trimurti olarak bilinen Hinduizm’de de bulunur.)
 10. The three primary colors – red, blue, and yellow – make up the color trinity. (Kırmızı, mavi ve sarı üç temel renk, renk üçlüsünü oluşturur.)
 11. The trinity of love, faith, and hope is important in many religions. (Aşk, inanç ve umut üçlüsü, birçok dinde önemlidir.)
 12. The trinity of the father, son, and holy spirit is the foundation of Christianity. (Baba, oğul ve kutsal ruh üçlüsü, Hristiyanlığın temelidir.)
 13. The trinity knot is a popular symbol in Celtic culture. (Üçlü düğüm, Kelt kültüründe popüler bir semboldür.)
 14. The trinity of government, business, and civil society forms the basis of modern governance. (Hükümet, iş dünyası ve sivil topl
 1. The trinity of education, research, and innovation drives progress in the field of science. (Eğitim, araştırma ve yenilik üçlüsü, bilim alanında ilerlemeyi sağlar.)
 2. The trinity of body, mind, and soul is important for overall health and well-being. (Vücut, zihin ve ruh üçlüsü, genel sağlık ve iyi olma için önemlidir.)
 3. The trinity of beauty, truth, and goodness is a philosophical concept that has been discussed by many philosophers throughout history. (Güzellik, doğruluk ve iyilik üçlüsü, tarihte birçok filozof tarafından tartışılan bir felsefi kavramdır.)
 4. The Trinity Alps in California are a popular destination for hiking and camping. (Kaliforniya’daki Trinity Alpleri, yürüyüş ve kamp için popüler bir yerdir.)
 5. The trinity of body, speech, and mind is important in Buddhist practice. (Bedensel, sözlü ve zihinsel üçlü, Budist uygulamalarında önemlidir.)
 6. The trinity of love, loyalty, and respect is important in building strong relationships. (Aşk, sadakat ve saygı üçlüsü, güçlü ilişkiler kurmak için önemlidir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.