Teknoloji ile İlgili Kompozisyon

Teknoloji Hakkında Kompozisyon , Teknoloji ile İlgili Kompozisyon Örneği , Teknoloji Kompozisyon Yazısı , Teknoloji Konulu Kompozisyon Örnekleri

TDK sözlüğünde bilim şu şekilde açıklanıyor:
Bilim “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi”

“Genel geçerlik ve kesinlik nitelikleri gösteren yöntemli ve dizgesel bilgi”
“Belli bir konuyu bilme isteğinden yola çıkan, belli bir ereğe yönelen bir bilgi edinme ve yöntemli araştırma süreci”

Bilim ile uğraşan bir kişinin bu tanımları yeterli bulmayacağını söylemeye gerek yoktur Bu nedenle, bilimin eksiksiz bir tanımını yapmaya kalkışmak yerine, onu açıklamaya çalışmak daha doğru olacaktır

İnsan doğaya egemen olmak ister!
Derler ki insanoğlu var oluşundan beri doğayı bilmek, doğaya egemen olmak istemiştir Bu nedenle, insan var oluşundan beri doğayla savaşmaktadır Son zamanlarda, bu görüşün tersi ortaya atılmıştır: İnsan doğayla barış içinde yaşama çabası içindedir Bence bu iki görüş birbirlerine denktir Bazı politikacıların dediği gibi, sürekli barış için, sürekli savaşa hazır olmak gerekir

Gök gürlemesi, şimşek çakması, ayın ya da güneşin tutulması, hastalıklar, afetler, vb doğa olayları bazen onun merakını çekmiş, bazen onu korkutmuştur

Öte yandan, bu olgu, insanı, doğadan korkusunu yenmeye ve merakını gidermeye zorlamıştır Korkuyu yenebilmenin ya da merakı gidermenin tek yolunun, onu yaratan doğa olayını bilmek ve ona egemen olmak olduğunu, insan, önünde sonunda anlamıştır Peki, insanoğlunun doğayla giriştiği amansız savaşın tek nedeni bu mudur? Başka bir deyişle, bilimi yaratan güdü, insanoğlunun gereksinimleri midir?

Elbette korku ve merakın yanında başka nedenler de vardır İnsanın (toplumun) egemen olma isteği, beğenilme isteği, daha rahat yaşama isteği, üstün olma isteği vb nedenler bilgi üretimini sağlayan başka etmenler arasında sayılabilir İnsanın korkusu, merakı ve istekleri hiç bitmeden sürüp gidecektir Öyleyse, insanın doğayla savaşı (barışma çabası) ve dolayısıyla bilgi üretimi de durmaksızın sürecektir

Bilim neyle uğraşır?

Bilimin asıl uğraşı alanı doğa olaylarıdır Burada doğa olaylarını en genel kapsamıyla algılıyoruz Yalnızca fiziksel olguları değil, sosyolojik, psikolojik, ekonomik, kültürel vb bilgi alanlarının hepsi doğa olaylarıdır Özetle, insanla ve çevresiyle ilgili olan her olgu bir doğa olayıdır İnsanoğlu, bu olguları bilmek ve kendi yararına yönlendirmek için var oluşundan beri tükenmez bir tutkuyla ve sabırla uğraşmaktadır

Başka canlıların yapamadığını varsaydığımız bu işi, insanoğlu aklıyla yapmaktadır

Bilimin gücü
Bilim, yüzyıllar süren bilimsel bilgi üretme sürecinde kendi niteliğini, geleneklerini ve standartlarını koymuştur Bu süreçte, çağdaş bilimin dört önemli niteliği oluşmuştur:
Çeşitlilik, süreklilik, yenilik ve ayıklanma

Çeşitlilik
Bilimsel çalışma hiç kimsenin tekelinde değildir, hiç kimsenin iznine bağlı değildir Bilim herkese açıktır İsteyen her kişi ya da kurum bilimsel çalışma yapabilir Dil, din, ırk, ülke tanımaz Böyle olduğu için, ilgilendiği konular çeşitlidir; bu konulara sınır konulamaz Hatta bu konular sayılamaz, sınıflandırılamaz

Süreklilik
Bilimsel bilgi üretme süreci hiçbir zaman durmaz Krallar, imparatorlar ve hatta dinler yasaklamış olsalar bile, bilgi üretimi hiç durmamıştır; bundan sonra da durmayacaktır

Bir evrim süreci içinde her gün yeni bilimsel bilgiler, yeni bilim alanları ortaya çıkmaktadır Dolayısıyla, bilime, herhangi bir anda tekniğin verdiği en iyi imkânlarla gözlenebilen, denenebilen ya da var olan bilgilere dayalı olarak usavurma kurallarıyla geçerliği kanıtlanan yeni bilgiler eklenir

Ayıklanma
Bilimsel bilginin geçerliği ve kesinliği her an, isteyen herkes tarafından denetlenebilir Bu denetim sürecinde, yanlış olduğu anlaşılan bilgiler kendiliğinden ayıklanır; yerine yenisi konulur

Bu noktada şu soru akla gelecektir Sürekli yenilenme ve ayıklanma süreci içinde olan bilimsel bilginin doğruluğu, evrenselliği savunulabilir mi? Bu sorunun yanıtını verebilmek için, bilimsel bilginin nasıl üretildiğine bakmamız gerekecektir Sanıldığının aksine, bilimsel bilgi üretme yolları çok sayıda değildir
_____________________________________________

Teknoloji İle İlgili Kompozisyon

Teknoloji, bilimin teknik yönden ilerlemesidir. İnsan aklını ve hayatını güçlendirmek için sürekli gelişmektedir.

Teknolojinin geçmişten bugüne kadar birçok olumlu katkıları olmuştur. Eğitime, bilime, sanayiye ve ticarete yönelik etkileri vardır. Bir ülkenin gelişmişliğini de belirlediği için ayrı bir önem taşımaktadır. Gelişmişliği belirlediği için ülkeler arası bir rekabet de söz konusu olmaktadır. Hem ekonomik hem de askeri yönden üstünlük sağlayacağı için büyük önem taşımaktadır. Teknolojik gelişmeleri takip eden ülkeler diğer ülkeler üzerinde de bir hakimiyet kurmuş olmaktadır. Atatürk bir konuşmasında cumhuriyet öncesi geri kalmışlığın nedeninin bilim ve teknolojiden ayrılmak olduğunu saptamış ve uygar, çağdaş kakınmış bir ulus olabilmek için bilimin önemli olduğunu vurgulamıştır.

Teknoloji bilimin gelişmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Hayatımızı her alanda kolaylaştırmıştır. Mesela internet sayesinde birçok bilgiye hızlı bir şekilde ulaşabilmekteyiz.

Bilim ve teknoloji artık insan hayatının olmazsa olmazı haline gelmiştir. Teknolojik gelişmeler, hayatı daha da kolay kılmakta ve yaşam kalitesini artırdığı için hayatımızda önemli bir yer edinmiştir.

2 yorum

şakir 67 için bir cevap yazın Cevabı iptal et

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.