Take A Chance On Someone İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Take A Chance On Someone İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Take a Chance on Someone Nedir?

“Take a chance on someone” Türkçede “birine şans vermek” anlamına gelir. Bu ifade, bir kişiye veya fikre yatırım yapmak, ona güvenmek veya ona fırsat vermek anlamında kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. I believe in her potential and I’m willing to take a chance on her. (Onun potansiyeline inanıyorum ve ona şans vermek istiyorum.)
 2. Sometimes you have to take a chance on someone to see what they’re really capable of. (Bazı durumlarda, birine şans vermeniz gerekiyor ki gerçekten neler yapabileceğini görebilesiniz.)
 3. The company decided to take a chance on the young entrepreneur’s innovative idea. (Şirket, genç girişimcinin yenilikçi fikrine şans vermeye karar verdi.)
 4. Don’t be afraid to take a chance on someone who has a lot of potential. (Potansiyeli olan birine şans vermekten korkmayın.)
 5. Taking a chance on someone can lead to great rewards. (Birine şans vermek, büyük ödüllere yol açabilir.)
 6. It’s important to take a chance on people who are passionate about what they do. (Yaptıkları işe tutkuyla bağlı olan insanlara şans vermek önemlidir.)
 7. She took a chance on the new employee and he ended up being the best hire the company ever made. (Yeni çalışana şans verdi ve o, şirketin yaptığı en iyi işe alım oldu.)
 8. I decided to take a chance on the startup because I believed in the founders’ vision. (Kurucuların vizyonuna inandığım için, başlangıç ​​şirketine şans vermeye karar verdim.)
 9. Taking a chance on someone can be scary, but it can also be incredibly rewarding. (Birine şans vermek korkutucu olabilir, ama aynı zamanda inanılmaz ödüllere de yol açabilir.)
 10. You never know what someone is capable of until you take a chance on them. (Birine şans verene kadar, o kişinin neler yapabileceğini asla bilemezsiniz.)
 11. Taking a chance on someone who is inexperienced can sometimes pay off in unexpected ways. (Deneyimi olmayan birine şans vermek, bazen beklenmedik şekillerde ödüllendirilebilir.)
 12. Don’t be afraid to take a chance on someone who has made mistakes in the past. (Geçmişte hatalar yapmış birine şans vermekten korkmayın.)
 13. The manager decided to take a chance on the employee who had been struggling, and he ended up turning his performance around. (Yönetici, zorluklar yaşayan çalışana şans vermeye karar verdi ve sonunda performansını düzeltti.)
 14. Sometimes taking a chance on someone means taking a risk, but it can also lead to great success. (Birine şans vermek bazen risk almaktır, ama büyük başarıya da yol açabilir.)
 15. The investor took a chance on the

startup because he believed in the founder’s determination and drive. (Yatırımcı, kurucunun kararlılığına ve motivasyonuna inandığı için başlangıç ​​şirketine şans verdi.)
16. Taking a chance on someone can be a sign of great leadership. (Birine şans vermek, büyük liderlik göstergelerinden biri olabilir.)

 1. The coach decided to take a chance on the young player and he ended up being a key player on the team. (Antrenör, genç oyuncuya şans vermeye karar verdi ve sonunda takımın önemli bir oyuncusu oldu.)
 2. Taking a chance on someone can sometimes mean investing time and resources in their development. (Birine şans vermek, bazen onların gelişimine zaman ve kaynak yatırmak anlamına gelebilir.)
 3. Don’t be afraid to take a chance on someone who has a different background or perspective than you. (Farklı bir geçmişi veya bakış açısı olan birine şans vermekten korkmayın.)
 4. Taking a chance on someone can be a way to inspire and motivate them to reach their full potential. (Birine şans vermek, onları tam potansiyellerine ulaşmaya teşvik etmenin bir yolu olabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.