Magnificent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Magnificent İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Magnificent

Magnificent kelimesi Türkçede “muhteşem, harika, görkemli” anlamlarına gelir. İngilizce cümlelerde kullanım örnekleri aşağıdaki gibi olabilir:

 1. The view from the top of the mountain was absolutely magnificent. (Dağın tepesinden manzara gerçekten muhteşemdi.)
 2. She looked absolutely magnificent in her wedding dress. (Gelinlikte gerçekten harika görünüyordu.)
 3. The concert was a magnificent display of talent. (Konser yeteneklerin görkemli bir gösterisiydi.)
 4. The palace was a magnificent example of baroque architecture. (Saray barok mimarisinin görkemli bir örneğiydi.)
 5. The fireworks display was truly magnificent. (Havai fişek gösterisi gerçekten muhteşemdi.)
 6. The ballet was a magnificent performance. (Bale harika bir performanstı.)
 7. The magnificent sunsets in Hawaii are unforgettable. (Hawaii’deki görkemli günbatımları unutulmazdır.)
 8. The Taj Mahal is a magnificent example of Mughal architecture. (Taj Mahal, Mughal mimarisinin görkemli bir örneğidir.)
 9. The opera was a magnificent spectacle. (Opera muhteşem bir gösteriydi.)
 10. The stained glass windows in the cathedral were magnificent. (Katedraldeki vitray cam pencereler gerçekten görkemliydi.)
 11. The ballroom in the hotel was magnificent. (Oteldeki balo salonu muhteşemdi.)
 12. The chandelier in the palace was magnificent. (Saraydaki avize görkemliydi.)
 13. The park was a magnificent oasis in the middle of the city. (Park, şehir ortasında görkemli bir vahaydı.)
 14. The army put on a magnificent display of military prowess. (Ordu askeri güçlerin görkemli bir gösterisi sundu.)
 15. The cathedral’s architecture was truly magnificent. (Katedralin mimarisi gerçekten muhteşemdi.)
 16. The waterfall was a magnificent sight. (Şelale görkemli bir manzaraydı.)
 17. The festival was a magnificent celebration of culture. (Festival kültürün görkemli bir kutlamasıydı.)
 18. The castle was a magnificent example of medieval architecture. (Kale, ortaçağ mimarisinin görkemli bir örneğiydi.)
 19. The painting was a magnificent masterpiece. (Tablo harika bir şaheserdi.)
 20. The party was a magnificent success. (Parti muhteşem bir başarıydı.)
 1. The yacht was a magnificent vessel, equipped with all the latest technology. (Yat, tüm en son teknolojilerle donatılmış muhteşem bir araçtı.)
 2. The bridge was a magnificent feat of engineering. (Köprü, mühendisliğin muhteşem bir başarısıydı.)
 3. The cathedral’s stained glass windows were magnificent works of art. (Katedraldeki vitray cam pencereler, muhteşem sanat eserleriydi.)
 4. The concert pianist gave a magnificent performance that left the audience in awe. (Konser piyanisti, izleyicileri hayranlık içinde bırakan muhteşem bir performans sergiledi.)
 5. The palace gardens were magnificent, filled with exotic plants and flowers. (Saray bahçeleri muhteşemdi, egzotik bitkiler ve çiçeklerle doluydu.)
 6. The mountain range was a magnificent sight, stretching as far as the eye could see. (Dağ silsilesi görkemli bir manzara oluşturuyordu, gözün görebildiği kadar uzanıyordu.)
 7. The ancient ruins were a magnificent reminder of a once great civilization. (Eski kalıntılar, bir zamanlar muhteşem bir medeniyetin hatırlatıcısıydı.)
 8. The fashion show featured magnificent designs that left the audience speechless. (Moda gösterisi, izleyicileri konuşturamayan muhteşem tasarımlar içeriyordu.)
 9. The orchestra played a magnificent rendition of Beethoven’s Ninth Symphony. (Orkestra, Beethoven’ın Dokuzuncu Senfonisi’nin muhteşem bir yorumunu çaldı.)
 10. The palace’s grand hall was a magnificent space, with towering columns and intricate designs. (Sarayın büyük salonu muhteşem bir alan oluşturuyordu, yüksek sütunlar ve karmaşık tasarımlarla doluydu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.