Taint İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Taint İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Taint Nedir?

Taint kelimesi, bir şeyin kirletilmiş, lekeli veya pis olduğunu ifade etmek için kullanılır. Ayrıca, bir şeyin güvenilir olmadığı veya zararlı olabileceği anlamında da kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The water was tainted with chemicals from the factory. (Su fabrikadan gelen kimyasallarla kirletilmişti.)
 2. The politician’s reputation was tainted by the scandal. (Politikacının itibarı skandal tarafından lekelenmişti.)
 3. The meat had a strange odor and tasted tainted. (Et garip bir koku ve lezzetle pislenmişti.)
 4. The company was accused of tainting the results of the study. (Şirket, araştırmanın sonuçlarını bozmakla suçlandı.)
 5. The criminal’s testimony was tainted by his previous convictions. (Suçlunun tanıklığı önceki mahkumiyetleri tarafından kirletilmişti.)
 6. The painting was found to be tainted with mold. (Tablo küf ile kirlenmiş olduğu bulundu.)
 7. The food was recalled due to taint by salmonella bacteria. (Gıda, salmonella bakterisi tarafından kirletildiği için geri çağrıldı.)
 8. The company faced legal action after tainting the environment with toxic waste. (Şirket, toksik atık ile çevreyi kirlettiği için yasal işlemle karşı karşıya kaldı.)
 9. The athlete’s record was tainted by allegations of steroid use. (Sporcunun rekoru steroid kullanımı iddialarıyla lekelenmişti.)
 10. The jury was warned not to let bias taint their decision. (Jüri, kararlarını kirletmemeleri için önyargıdan kaçınmaları konusunda uyarıldı.)
 11. The brand’s image was tainted by a poorly executed advertising campaign. (Markanın imajı kötü bir reklam kampanyası tarafından kirletildi.)
 12. The river was tainted with sewage from the city. (Nehir, şehirden gelen kanalizasyonla kirletilmişti.)
 13. The test results were tainted by faulty equipment. (Test sonuçları, hatalı ekipman tarafından kirletildi.)
 14. The witness’s testimony was tainted by his relationship with the defendant. (Tanığın tanıklığı, sanıkla olan ilişkisi tarafından kirletildi.)
 15. The company’s profits were tainted by unethical business practices. (Şirketin karları, etik olmayan iş uygulamaları tarafından kirletildi.)
 16. The air quality was tainted by high levels of pollution. (Hava kalitesi yüksek kirlilik seviyeleri tarafından kirletildi.)
 17. The investigation was tainted by the lead detective’s personal biases. (Soruşturma, baş dedektifin kişisel önyargıları tarafından kirletildi.)
 18. The restaurant’s reputation was tainted by a food poisoning incident. (Restoranın ünü, gıda zehirlenmesi olayı tarafından kirletild
 1. The team’s victory was tainted by allegations of cheating. (Takımın zaferi hile iddiaları tarafından kirletildi.)
 2. The company’s brand was tainted by reports of child labor in their factories. (Şirketin markası, fabrikalarındaki çocuk işçi raporları tarafından kirletildi.)

(Türkçe çeviriler koyu yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.