Magnet İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Magnet İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Magnet Nedir?

Magnet, demir, nikel, kobalt gibi bazı maddelerin özelliği olan manyetizma özelliğine sahip olması nedeniyle manyetik alanda bulunan diğer manyetik materyalleri kendisine çeken bir nesnedir.

Örnek Cümleler:

1. I used a magnet to pick up the nails from the floor. (Zemindeki çivileri toplamak için bir mıknatıs kullandım.)
2. The magnet in my phone holder keeps my phone secure while I drive. (Telefon tutucumdaki mıknatıs, arabayı kullanırken telefonumu güvenli bir şekilde tutuyor.)
3. My refrigerator door won’t stay closed because the magnet is weak. (Buzdolabı kapım zayıf bir mıknatıs nedeniyle kapalı kalamıyor.)
4. The train levitates due to the powerful magnets in its tracks. (Tren, raylarındaki güçlü mıknatıslar sayesinde havada duruyor.)
5. We used a magnet to find the hidden metal object. (Gizli metal nesneyi bulmak için bir mıknatıs kullandık.)
6. The magnet on the back of my phone is strong enough to hold it on the fridge. (Telefonumun arkasındaki mıknatıs, buzdolabında tutmak için yeterince güçlü.)
7. The MRI machine uses strong magnets to create detailed images of the inside of the body. (MR cihazı, vücudun iç kısımlarının detaylı görüntülerini oluşturmak için güçlü mıknatıslar kullanır.)
8. The magnet in the compass always points to the north. (Pusuladaki mıknatıs her zaman kuzeye doğru işaret eder.)
9. The train doors only open when the magnet is activated. (Tren kapıları sadece mıknatıs etkinleştirildiğinde açılır.)
10. The magnet in the speaker converts electrical energy into sound waves. (Hoparlördeki mıknatıs, elektrik enerjisini ses dalgalarına dönüştürür.)
11. The metal shards were attracted to the magnet. (Metal parçaları mıknatısa çekildi.)
12. We had to demagnetize the screwdriver to use it with the computer. (Bilgisayarla kullanmak için tornavidayı manyetik etkisinden arındırmamız gerekti.)
13. The magnet on the back of my phone case keeps my credit cards from falling out. (Telefon kılıfımdaki mıknatıs, kredi kartlarımın düşmesini önler.)
14. The magnet in the electric motor produces rotational force. (Elektrik motorundaki mıknatıs dönme kuvveti üretir.)
15. The magnet on the fridge holds up the grocery list. (Buzdolabındaki mıknatıs, market listesini tutar.)
16. We used a magnet to retrieve the key from the drain. (Drenajdan anahtarı çıkarmak için bir mıknatıs kull

  1. The train brakes are activated when the magnet comes in contact with the track. (Tren frenleri, mıknatıs rayla temas ettiğinde aktive olur.)
  2. The magnetic field around the magnet affects nearby electronic devices. (Mıknatısın çevresindeki manyetik alan yakındaki elektronik cihazları etkiler.)
  3. The compass needle aligns with the magnetic field of the Earth. (Pusula iğnesi Dünya’nın manyetik alanıyla hizalanır.)
  4. The magnet on the back of my tablet holder lets me mount it to metal surfaces. (Tablet tutucumdaki mıknatıs, metal yüzeylere monte etmemi sağlar.)

(Türkçe anlamlarını parantez içinde verdim.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.