Syndicate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syndicate İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syndicate

Syndicate, birçok kişi, işletme veya organizasyonun ortaklık kurarak birlikte çalışması anlamına gelir.

Örnek cümleler:

 1. The company formed a syndicate to invest in a new startup. (Şirket, yeni bir girişim için yatırım yapmak için bir sendika oluşturdu.)
 2. The journalists formed a syndicate to share information about the corruption scandal. (Gazeteciler, yolsuzluk skandalı hakkında bilgi paylaşmak için bir sendika oluşturdular.)
 3. The farmers formed a syndicate to negotiate better prices for their crops. (Çiftçiler, mahsulleri için daha iyi fiyatlar için müzakere etmek için bir sendika oluşturdular.)
 4. The movie studio formed a syndicate with other studios to distribute their films worldwide. (Film stüdyosu, filmlerini dünya çapında dağıtmak için diğer stüdyolarla bir sendika oluşturdu.)
 5. The musicians formed a syndicate to fight for their rights and fair compensation. (Müzisyenler, hakları ve adil tazminatları için mücadele etmek için bir sendika oluşturdular.)
 6. The investors formed a syndicate to buy a large real estate property. (Yatırımcılar, büyük bir gayrimenkul mülkü satın almak için bir sendika oluşturdular.)
 7. The publishers formed a syndicate to negotiate with online platforms for better royalties. (Yayıncılar, daha iyi telif hakları için çevrimiçi platformlarla müzakere etmek için bir sendika oluşturdular.)
 8. The labor unions formed a syndicate to protect the workers’ rights and benefits. (Sendikalar, işçilerin hakları ve yararları için mücadele etmek için bir sendika oluşturdular.)
 9. The sports teams formed a syndicate to negotiate with the league for better salaries and working conditions. (Spor takımları, daha iyi maaş ve çalışma koşulları için ligle müzakere etmek için bir sendika oluşturdular.)
 10. The artists formed a syndicate to exhibit their works together and promote their art. (Sanatçılar, eserlerini birlikte sergilemek ve sanatlarını tanıtmak için bir sendika oluşturdular.)
 11. The retailers formed a syndicate to buy products in bulk and get better prices. (Perakendeciler, ürünleri toptan satın almak ve daha iyi fiyatlar almak için bir sendika oluşturdular.)
 12. The tech companies formed a syndicate to collaborate on developing new technologies. (Teknoloji şirketleri, yeni teknolojiler geliştirmek için işbirliği yapmak için bir sendika oluşturdular.)
 13. The NGOs formed a syndicate to raise funds and awareness for their causes. (Sivil toplum örgütleri, amaçları için fon toplamak ve farkındalık yaratmak için bir sendika oluşturdular.)
  14
 1. The fishermen formed a syndicate to protect the marine environment and sustainable fishing practices. (Balıkçılar, deniz çevresini ve sürdürülebilir balıkçılık uygulamalarını korumak için bir sendika oluşturdular.)
 2. The airlines formed a syndicate to negotiate with airports for better facilities and lower fees. (Havayolları, daha iyi tesisler ve daha düşük ücretler için havaalanlarıyla müzakere etmek için bir sendika oluşturdular.)
 3. The medical professionals formed a syndicate to advocate for better healthcare policies and patient rights. (Tıp profesyonelleri, daha iyi sağlık politikaları ve hasta hakları için savunuculuk yapmak için bir sendika oluşturdular.)
 4. The shipping companies formed a syndicate to share resources and optimize their operations. (Nakliye şirketleri, kaynakları paylaşmak ve işlemlerini optimize etmek için bir sendika oluşturdular.)
 5. The law firms formed a syndicate to handle large legal cases together and share the workload. (Hukuk firmaları, büyük hukuki davaları birlikte ele almak ve iş yükünü paylaşmak için bir sendika oluşturdular.)
 6. The food producers formed a syndicate to promote their products and improve their distribution. (Gıda üreticileri, ürünlerini tanıtmak ve dağıtımını iyileştirmek için bir sendika oluşturdular.)
 7. The tourism industry formed a syndicate to market their destinations and collaborate on sustainable tourism practices. (Turizm endüstrisi, destinasyonlarını pazarlamak ve sürdürülebilir turizm uygulamalarında işbirliği yapmak için bir sendika oluşturdu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.