Syllabus İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syllabus İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syllabus Nedir?

Syllabus, bir eğitim programının içeriği, hedefleri, müfredatı ve değerlendirme yöntemlerini belirleyen resmi bir belgedir. Genellikle ders kitaplarının yanında öğrencilere verilir.

Örnek cümleler:

 1. Our teacher handed out the syllabus on the first day of class. (İlk ders günü öğretmenimiz müfredatı dağıttı.)
 2. The syllabus outlines the objectives and expectations of the course. (Müfredat, kursun hedeflerini ve beklentilerini belirler.)
 3. The syllabus includes a list of required readings. (Müfredat, gereken okumaların listesini içerir.)
 4. The syllabus is subject to change at the instructor’s discretion. (Müfredat, öğretmenin takdirine göre değişebilir.)
 5. The syllabus serves as a guide for students throughout the course. (Müfredat, öğrencilere kurs boyunca bir rehberlik görevi görür.)
 6. The syllabus outlines the grading policy for the course. (Müfredat, kursun notlandırma politikasını belirler.)
 7. The syllabus specifies the topics to be covered in each class. (Müfredat, her derste ele alınacak konuları belirtir.)
 8. The syllabus is an important tool for both students and instructors. (Müfredat, hem öğrenciler hem de öğretmenler için önemli bir araçtır.)
 9. The syllabus provides a roadmap for the course. (Müfredat, kurs için bir yol haritası sağlar.)
 10. The syllabus is a contract between the instructor and the students. (Müfredat, öğretmen ile öğrenciler arasında bir sözleşmedir.)
 11. The syllabus should be reviewed carefully before the course begins. (Müfredat, kurs başlamadan önce dikkatlice incelenmelidir.)
 12. The syllabus includes information about course prerequisites. (Müfredat, kurs önkoşulları hakkında bilgi içerir.)
 13. The syllabus lists the assignments and their due dates. (Müfredat, ödevleri ve teslim tarihlerini listeler.)
 14. The syllabus is a useful reference throughout the course. (Müfredat, kurs boyunca faydalı bir referans kaynağıdır.)
 15. The syllabus outlines the policies on attendance and participation.
 1. The syllabus includes information about the textbooks required for the course. (Müfredat, kurs için gereken ders kitapları hakkında bilgi içerir.)
 2. The syllabus helps students plan their study schedule for the course. (Müfredat, öğrencilerin kurs için çalışma programlarını planlamalarına yardımcı olur.)
 3. The syllabus provides information about the instructor’s office hours. (Müfredat, öğretmenin danışma saatleri hakkında bilgi sağlar.)
 4. The syllabus outlines the format for exams and quizzes. (Müfredat, sınav ve testlerin formatını belirler.)
 5. The syllabus is an important document that should be kept for future reference. (Müfredat, gelecekteki referanslar için saklanması gereken önemli bir belgedir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.