Syllable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syllable İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Syllable Nedir?

Syllable, bir kelimenin sesli harf veya harflerden oluşan bir birimidir. Her kelime en az bir tane sesli harf içerir ve bu harflerin sayısı kelimenin hecelerinin sayısını belirler.

Örnek cümleler:

 1. Heceleme konusunda zorluk yaşıyorum. (I have difficulty in syllabication.)
 2. Kelimeleri heceleyerek öğrenmeye başladım. (I started to learn by syllabifying words.)
 3. Bu kelimenin kaç hecesi var? (How many syllables does this word have?)
 4. “Müzik” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “music” consists of two syllables.)
 5. Hece yapısı dil öğrenimi için önemlidir. (Syllable structure is important for language learning.)
 6. Kelimelerin hece sayısı dilbilgisinde önemlidir. (The number of syllables in words is important in grammar.)
 7. İngilizce’deki bazı kelimeler çok sayıda heceden oluşabilir. (Some words in English can consist of many syllables.)
 8. Kelimeleri hecelemek, okuma becerisini geliştirmeye yardımcı olur. (Syllabifying words can help improve reading skills.)
 9. “Televizyon” kelimesi dört heceden oluşur. (The word “television” consists of four syllables.)
 10. Şiirlerde hece ölçüsü önemlidir. (Syllabic meter is important in poems.)
 11. Hecelemeyi öğrenmek İngilizce öğreniminde önemlidir. (Learning to syllabify is important in learning English.)
 12. “Kahve” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “coffee” consists of two syllables.)
 13. Kelimelerin heceleri değişiklik gösterebilir. (Syllables of words can vary.)
 14. “Bilgisayar” kelimesi beş heceden oluşur. (The word “computer” consists of five syllables.)
 15. Hecelemeyi doğru yapmak, kelime anlamını anlamaya yardımcı olabilir. (Correct syllabification can help understand the meaning of words.)
 16. “Makarna” kelimesi üç heceden oluşur. (The word “pasta” consists of three syllables.)
 17. Dil öğreniminde heceler öğrenmek, doğru telaffuz için önemlidir. (Learning syllables in language learning is important for proper pronunciation.)
 18. “Telefon” kelimesi üç heceden oluşur. (The word “telephone” consists of three syllables.)
 19. Bazı kelimelerin hece sayısı farklı lehçelerde değişebilir. (The number of syllables of some words can vary in different dialects.)
 20. “Sevgi” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “love” consists of two syllables.)

Devam Ediyor…

 1. Kelimelerin heceleri, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için öğretilmelidir. (Syllables of words should be taught to improve reading and writing skills.)
 2. Heceleme, çocukların kelime haznesini geliştirmeye yardımcı olabilir. (Syllabification can help children improve their vocabulary.)
 3. “Dinlenme” kelimesi üç heceden oluşur. (The word “rest” consists of three syllables.)
 4. Dilbilimde hece yapıları, farklı diller arasındaki farklılıkları açıklamak için kullanılır. (Syllabic structures in linguistics are used to explain differences between different languages.)
 5. “Kitap” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “book” consists of two syllables.)
 6. İngilizce’deki bazı kelimeler tek heceden oluşabilir. (Some words in English can consist of only one syllable.)
 7. “Kalem” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “pen” consists of two syllables.)
 8. Hece yapıları, çeviri işleminde dil bilgisi kurallarının uygulanmasına yardımcı olabilir. (Syllabic structures can assist in applying grammar rules in translation.)
 9. “Yemek” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “meal” consists of two syllables.)
 10. Kelimelerin heceleri, telaffuzda doğru aksanın kullanılmasına yardımcı olabilir. (Syllables of words can help use the correct accent in pronunciation.)
 11. “Oyuncak” kelimesi üç heceden oluşur. (The word “toy” consists of three syllables.)
 12. İngilizce’deki bazı heceler, Türkçe’deki hecelere benzeyebilir. (Some syllables in English can resemble syllables in Turkish.)
 13. “Bahar” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “spring” consists of two syllables.)
 14. İngilizce’deki bazı kelimelerin heceleri, Türkçe’deki kelimelerden daha uzun olabilir. (Some syllables of words in English can be longer than words in Turkish.)
 15. “Evren” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “universe” consists of two syllables.)
 16. Heceleme kuralları, çeviri işleminde kullanılan sözlüklerin doğru bir şekilde kullanılmasına yardımcı olabilir. (Syllabification rules can assist in using dictionaries correctly in translation.)
 17. “Ağaç” kelimesi iki heceden oluşur. (The word “tree” consists of two syllables.)
 18. Hece sayısı, şiirlerin ritmini belirlemeye yardımcı olabilir. (The number of syllables can help determine the rhythm of poems.)
 19. “Kış” kelimesi bir heceden oluşur. (The word “winter” consists of one syllable.)
 20. Dil öğreniminde heceleme, kelime dağarcığının genişletil

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.