Sweat Gland İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sweat Gland İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Sweat Gland Nedir?

Sweat gland, ter bezleri olarak da bilinen, vücudun sıvı salgılamasından sorumlu olan bezlerdir. İnsan vücudu yaklaşık 2-4 milyon ter bezi içerir ve ter bezleri ter salgılamak için kan dolaşımından su ve mineralleri toplarlar.

Örnek Cümleler:

 1. The sweat glands on my forehead were working overtime during my workout. (Spor yaparken alnımdaki ter bezleri fazla çalışıyordu.)
 2. The sweat gland is responsible for regulating body temperature. (Ter bezi, vücut sıcaklığını düzenlemekten sorumludur.)
 3. After running a mile, the sweat glands on my armpits were fully activated. (Bir mil koştuktan sonra, koltuk altımdaki ter bezleri tamamen aktif hale geldi.)
 4. The human body has two types of sweat glands: eccrine and apocrine glands. (İnsan vücudu iki çeşit ter bezi içerir: ekkrin ve apokrin bezleri.)
 5. When I get nervous, my sweat glands start producing more sweat than usual. (Sinirlendiğimde, ter bezlerim normalden daha fazla ter üretmeye başlar.)
 6. The sweat glands release a salty fluid called sweat onto the skin’s surface. (Ter bezleri tuzlu bir sıvı olan teri cildin yüzeyine salgılar.)
 7. My feet smell bad because of the sweat gland activity in my shoes. (Ayakkabılarımda ter bezleri aktivitesi nedeniyle ayaklarım kötü kokuyor.)
 8. Some medical conditions can cause overactive sweat glands, resulting in excessive sweating. (Bazı tıbbi durumlar aşırı terlemeyle sonuçlanan aşırı aktif ter bezleri neden olabilir.)
 9. I always wear a deodorant to control the odor produced by my sweat glands. (Ter bezlerim tarafından üretilen kokuyu kontrol etmek için her zaman bir deodorant kullanırım.)
 10. The number of sweat glands varies depending on the person’s age, sex, and overall health. (Ter bezlerinin sayısı kişinin yaşına, cinsiyetine ve genel sağlığına göre değişir.)
 11. The sweat glands on my forehead were visible as small droplets of sweat. (Alnımdaki ter bezleri küçük ter damlacıkları olarak görülebiliyordu.)
 12. People with hyperhidrosis have overactive sweat glands that produce more sweat than necessary. (Hiperhidrozisli insanlar, gereğinden fazla ter üreten aşırı aktif ter bezlerine sahiptir.)
 13. The sweat gland activity is highest during physical exercise. (Ter bezlerinin aktivitesi fiziksel egzersiz sırasında en yüksektir.)
 14. The sweat glands are found all over the body, except for the lips and the nipples. (Ter bezleri dudaklar ve meme uçları

dışında vücudun her yerinde bulunur.)
15. When it’s hot outside, the sweat glands work harder to keep the body cool. (Hava sıcak olduğunda, ter bezleri vücudu serin tutmak için daha çok çalışır.)

 1. The eccrine sweat glands produce a clear, odorless sweat, while the apocrine glands produce a thicker, milky sweat that can cause body odor. (Ekkrin ter bezleri berrak, kokusuz bir ter üretirken, apokrin bezleri kötü koku oluşturabilen daha kalın, sütlü bir ter üretir.)
 2. Some people have anhidrosis, which means their sweat glands don’t function properly. (Bazı insanlar anhidroza sahiptir, yani ter bezleri düzgün çalışmaz.)
 3. Sweat gland activity is regulated by the nervous system and can be influenced by factors such as emotions, hormones, and drugs. (Ter bezleri aktivitesi sinir sistemi tarafından düzenlenir ve duygular, hormonlar ve ilaçlar gibi faktörler tarafından etkilenebilir.)
 4. The sweat gland ducts transport sweat from the glands to the skin’s surface. (Ter bezlerinden teri cildin yüzeyine taşıyan ter kanalları vardır.)
 5. Some animals, such as dogs, have sweat glands only on their paws, which is why they pant to cool themselves down. (Köpekler gibi bazı hayvanların ter bezleri sadece ayak tabanlarında bulunur, bu nedenle kendilerini serinletmek için sıcak nefes alırlar.)

(Türkçe çevirileri yazılı olarak sunulmuştur.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.