Subtle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subtle İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Subtle Nedir?

Subtle, Türkçe karşılığı “hemen göze çarpmayan” veya “anlaşılması zor olan” anlamlarına gelen bir İngilizce kelime.

Örnek cümleler:

 1. The color difference between the two shirts is subtle. (İki gömlek arasındaki renk farkı hafif.)
 2. The joke had a subtle humor that only a few people understood. (Şaka, sadece birkaç kişinin anlayabileceği ince bir mizah içeriyordu.)
 3. The music had a subtle melody that was relaxing. (Müzikte rahatlatıcı olan ince bir melodi vardı.)
 4. She wore a subtle perfume that smelled great. (Harika kokan hafif bir parfüm sürdü.)
 5. The artist used subtle brushstrokes to create a beautiful painting. (Sanatçı, güzel bir tablo oluşturmak için ince fırça darbeleri kullandı.)
 6. The changes made to the recipe were subtle but improved the taste. (Tarifte yapılan değişiklikler hafif ama tatı iyileştirdi.)
 7. The movie had subtle messages that made the audience think. (Film, izleyicileri düşündüren ince mesajlar içeriyordu.)
 8. The politician made a subtle reference to his opponent’s mistakes. (Politikacı, rakibinin hatalarına ince bir gönderme yaptı.)
 9. The room was decorated with subtle colors that created a peaceful atmosphere. (Oda, huzurlu bir atmosfer yaratan hafif renklerle dekore edildi.)
 10. The writer used subtle symbolism throughout the book. (Yazar, kitap boyunca ince sembolizm kullanmıştı.)
 11. The teacher used a subtle approach to encourage her students to participate. (Öğretmen, öğrencilerini katılmaya teşvik etmek için ince bir yaklaşım kullandı.)
 12. The perfume had a subtle scent that lasted all day. (Parfüm, tüm gün süren hafif bir koku içeriyordu.)
 13. The design had subtle details that made it unique. (Tasarımı benzersiz kılan ince detaylar vardı.)
 14. The comedian used subtle irony in his jokes. (Komedyen, şakalarında ince bir ironi kullandı.)
 15. The restaurant had a subtle ambiance that made it perfect for a romantic dinner. (Restoranda romantik bir yemek için uygun hafif bir atmosfer vardı.)
 16. The play had a subtle twist that surprised the audience. (Oyun, izleyicileri şaşırtan hafif bir sürpriz içeriyordu.)
 17. The artist’s use of color was subtle yet effective. (Sanatçının renk kullanımı hafif ama etkiliydi.)
 18. The singer’s voice had a subtle vibrato that added emotion to the song. (Şarkıcının sesinde, şarkıya duygu katan hafif bir vibrato vardı.)
 19. The speaker made a subtle point about the importance of education. (Konuşmac

, eğitimin önemiyle ilgili ince bir noktaya değindi.)
20. The novel had a subtle ending that left the reader thinking. (Romanın sonu, okuyucuyu düşündüren ince bir sonuçla bitti.)

Türkçe Karşılıklar:

 • Hafif
 • İnce
 • Anlaşılması zor
 • Belli belirsiz
 • Fark edilmeyen
 • Gizli
 • Göze çarpmayan
 • Derinlikli
 • Sezdirmeden
 • Sakin
 • Görmezden gelinen
 • Nüanslı
 • İşaret eden
 • Simgesel
 • Alınganlık yaratmayan
 • İşlek
 • Efendice
 • Gösterişsiz
 • Dolaysız
 • Altta yatan

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.